„Záhorie je môjmu srdcu veľmi blízke. Mal som babičku v Senici, kam som chodieval na prázdniny. Starenku mám v Sekuliach a veľa kamarátov v Dojči. Takže na Záhorie chodím často a cítim sa tu takmer ako doma,“ – týmito slovami začal nový predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba pracovný výjazd v Malackách.

 

Foto: Stanislav Osuský

 

 

Postupne navštívi všetky lokality kraja, aby zostavil svoje programové vyhlásenie – súhrn úloh, ktorým sa v najbližších 5 rokoch hodlá venovať. Ako povedal pre mestské médiá, Malacky budú mať v tomto dokumente rovnako dôležité miesto ako Pezinok, Senec či Bratislava.

 

Primátor Juraj Říha sa so svojím menovcom na čele BSK stretol už niekoľkokrát: počas kampane pred voľbami do VÚC a v povolebnom období aj na rokovaniach krajského zastupiteľstva. Práve J. Říha spolu s Luciou Vidanovou sú novozvolenými poslancami BSK za Malacky. „Som potešený, že pán predseda sa na úvod svojho funkčného obdobia rozhodol práve pre návštevu nášho regiónu,“ konštatoval primátor. „Medzi poslancami v Malackách a vedením mesta je harmónia, ktorá sa odráža v rozvoji mesta. Tú nám môžu v dobrom iní závidieť,“ hodnotí novozvolená poslankyňa BSK Lucia Vidanová svoje skúsenosti z práce v mestskom zastupiteľstve v Malackách. Podľa jej názoru je ťažšie zosúladiť 50-členný zbor župného zastupiteľstva rozdelený do viacerých klubov, presadzujúcich vlastné politické aj územné záujmy. „Preto je potrebné mať dostatočne vyargumentované a prediskutované tézy ešte pred procesom schvaľovania. Tu veľmi vítam iniciatívu pána župana sformulovať programové vyhlásenie BSK. Budú v ňom zapracované požiadavky zo strany poslancov či poslaneckých klubov. To, ako bude župa vyzerať o päť rokov, máme predsa v rukách spolu. Verím, že sa v práci za lepší kraj zladíme,“ doplnila L. Vidanová.

 

TOP priorita: odklonenie dopravy z mesta

Vedenie Malaciek predstavilo županovi priority mesta: riešenie tranzitnej dopravy, vybudovanie záchytného parkoviska a zachovanie urgentu v malackej nemocnici.

Najväčšou boľačkou mesta je tranzit nákladných áut, ktorý vedie centrom Malaciek. „Nákladné autá z Rohožníka, najmä z cementárne, musia prejsť Malackami, aby sa dostali na diaľnicu smer Bratislava alebo Brno. Rovnaká situácia je aj od Veľkých Levár či Studienky –autá z týchto smerov takisto musia prejsť centrom Malaciek, aby sa napojili na diaľnicu,“ vysvetlil situáciu primátor. Županovi zároveň objasnil, že mesto nečaká so založenými rukami, ale koná aj samo:  „Máme pripravené projekty dvoch diaľničných križovatiek, ktoré by odklonili tranzit na diaľnicu v mieste mimo Malaciek. Ide o projekty D2-Rohožník a D2-Studienka. Križovatka D2-Rohožník už prešla procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA a momentálne sme v štádiu prípravy tendra na dokumentáciu. V prípade navrhovanej križovatky D2-Studienka už Národná diaľničná spoločnosť pripravuje technickú štúdiu ako podklad pre EIA.“ Pre druhú spomínanú križovatku je potrebné vybudovať prepojenie medzi cestou I. triedy (Malacky – Veľké Leváre) a cestou II. triedy (Malacky – Studienka), ktoré bude vyúsťovať pri Moteli M. Ide o vzdialenosť približne 2 kilometre. Župa by mohla výrazne pomôcť pri objednaní technickej štúdie prepojenia týchto ciest.

 

 

Záchytné parkovisko

Druhým dôležitým projektom pre Malacky je vybudovanie záchytného parkoviska pri železničnej stanici. Ide o projekt regionálneho významu, aby mali nielen Malačania, ale aj obyvatelia okolitých obcí zabezpečené komfortné cestovanie a prestupovanie do Bratislavy. Záchytné parkovisko sa pripravuje v areáli bývalej píly. Projekt navrhuje 89 parkovacích miest pre autá a kryté prístrešky pre bicykle. Parkovisko bude „inteligentné”, pretože sa počíta s magnetickými senzormi a mobilnou aplikáciou. Mesto už podalo žiadosť na čiastočné financovanie z eurofondov.

 

Urgent v malackej nemocnici

Riaditeľ nemocnice v Malackách Peter Kalenčík vysvetlil županovi fungovanie a financovanie urgentných príjmov. Hovoril aj o tom, že ministerstvo zdravotnícva tvorí novú sieť urgentov, ktoré by financovali zdravotné poisťovne, avšak Malacky v tomto návrhu chýbajú. Vedenie nemocnice i mesta to považuje za chybu, pretože sme centrom spádovej oblasti s vyše 60 tisíc obyvateľmi. Urgentný príjem v Malackách nateraz financuje BSK, ale ak by sa ho podarilo zaradiť do siete ministerstva zdravotníctva, platila by ho zdravotná poisťovňa a kraj by takto ušetrené peniaze mohol investovať inde. Žiaľ, na druhý deň po návšteve župana v Malackách vláda schválila pôvodný návrh ministerstva.

 

Foto: Stanislav Osuský

 

 

Župan: problémov je veľa

Medzi 50 poslancami župného parlamentu je veľa zástupcov miest, obcí a bratislavských mestských častí. Čo v prípade, keď sú postoje kraja a samosprávy rozdielne?

Podľa primátora sa to ukázalo na konkrétnom príklade rekonštrukcie cesty Rohožník – Malacky: „Ako poslanec BSK plne podporujem tento projekt, ktorý zvýši kvalitu a bezpečnosť tejto komunikácie. Ako primátor Malaciek však musím zdôrazniť, že projekt – tak, ako je nastavený bývalým vedením kraja – je v príkrom rozpore so záujmom nášho mesta. Po rekonštrukcii cesty, ktorá sa, mimochodom, má skončiť pri vstupnej tabuli Malacky, sa znovu spustí obojsmerný tranzit nákladnej dopravy do priestoru pred nemocnicou a do obytnej zastavanej oblasti. Toto určite nechceme. Očakávame preto, že nové vedenie BSK bude s nami konštruktívne spolupracovať pri riešení tejto situácie,“ povedal pre Malacký hlas primátor.

„Nemáme síce zásadné problémy, s ktorými sa boria iné regióny, avšak problémov je aj tak veľa a je čo riešiť. Najväčším problémom je doprava – cítia to rovnako Bratislavčania, ako aj obyvatelia Senca, Pezinka či Malaciek. Vyriešenie dopravných problémov bude mojou prioritou,” uzavrel návštevu nášho mesta J. Droba.

 

Ľubica Pilzová

 


.

Záhorácke rádio 2023