Viac tmy ako svetla, lampy dávno za životnosťou, vysoké náklady a takmer žiadne investície do verejného osvetlenia – toto už čoskoro bude minulosťou.

 

Foto: Stanislav Osuský

 

Po meste sa od polovice januára pohybujú energetici na výškových plošinách a výsledkom ich práce bude moderné verejné osvetlenie takmer v celom meste. Rozsah rekonštrukcie je veľký a náklady presiahnu milión eur. Aj preto ide o najrozsiahlejší projekt tohto roka v Malackách.

 

Ulice Malaciek postupne dostávajú namiesto starých svietidiel moderné „ledky“. Súčasťou diela bude v ďalšej fáze prác aj modernizácia rozvádzačov osvetlenia, výmena starých betónových stožiarov v sídliskách a odstraňovanie havarijných stavov na stožiaroch. Tam, kde to bude možné, sa káble položia do zeme. Keďže energetici pracujú za plnej prevádzky verejného osvetlenia, môže sa v tomto období stať, že v niektorých lokalitách budú lampy svietiť aj počas dňa. „Naším cieľom je zníženie energetickej náročnosti a, naopak, zvýšenie bezpečnosti v meste. Podstatná časť sústavy verejného osvetlenia v Malackách nevyhovuje svetlotechnickým požiadavkám na verejný priestor. Mnoho svietidiel je poruchových a sú dlhodobo za svojou životnosťou,“ vysvetľuje primátor Juraj Říha dôvody, ktoré viedli k prijatiu zásadného rozhodnutia pustiť sa do náročného a rozsiahleho projektu.

Po súhlase poslancov mestského zastupiteľstva si mesto na financovanie zobralo bankový úver. Aby nebol zaťažený mestský rozpočet, splátky sú nastavené tak, že zodpovedajú výške predpokladaných úspor.

Projekt má názov II. etapa modernizácie verejného osvetlenia. Zahŕňa 60 ulíc s výmenou 1423 kusov svietidiel a mal by byť hotový približne v polovici roka. Práce postupujú v dobrom tempe a vymenená je už tretina svietidiel v meste. Prvá etapa prebiehala pred dvoma rokmi, v období od septembra 2015 do jari 2016. Vtedy dostalo moderné verejné osvetlenie s príslušnou infraštruktúrou 14 ulíc: Stupavská, M. R. Štefánika, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, arm. gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, A. Veselého, kpt. Uhra, J. Murgaša, V. Clementisa, J. Gabčíka a Kukorelliho.

Malacky idú ešte ďalej: mesto pripravuje osvetlenie vytipovaných 15 priechodov pre chodcov v najfrekventovanejších lokalitách a vybudovanie nového osvetlenia v rozsahu 300 tisíc € v lokalitách Továrenská, Pezinská a Dielenská.
Ľubica Pilzová

 


.
Toto je čítané

Vaillant oslavuje 150 rokov – s výročnou zľavou na tepelné čerpadlá

Až 4 350 eur môžu ušetriť majitelia rodinných domov, ak sa rozhodnú…

BM: Ustekana sobota