Strecha Spoločenského domu v Malackách, ktorý bol postavený na prelome 70. a 80. rokov, prešla obnovou. Mesto pristúpilo k jej celkovej rekonštrukcii na podnet správcu – Mestského centra kultúry (MCK).

 

Foto: Ingrid Sochorová8

 

Silné zatekanie už niekoľko rokov spôsobovalo degradáciu budovy a opakované „plátanie“ kritických poškodení strechy v minulosti nebolo efektívne.
 

O aké zásahy išlo, priblížil Marek Gašpar z Útvaru strategického rozvoja MsÚ: „Natavenie asfaltových pásov s posypom hrúbky 5 mm, ošetrenie a natretie atikových plechov, doplnenie chýbajúceho oplechovania, vyčistenie dažďových vpustí a zrekonštruovanie svetlíka. Zatekajúce a popraskané sklo nahradia dutinkové polykarbonátové dosky, ktoré sú ľahšie a majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Kompletne sa vymenili aj oceľové bleskozvody za hliníkové.“ Oprava strechy stála 10 a pol tisíca eur, pričom grant 9 tisíc poskytlo ministerstvo financií a zvyšok zaplatilo mesto.
 

Do budovy Spoločenského domu sa naposledy investovalo v rokoch 2003 a 2004, keď MCK prerobilo sálu, toalety a pult vo vestibule.

 

Ingrid Sochorová


.

BM: Ustekana sobota