V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola mestu Skalica schválená ďalšia dotácia na účel zveľadenia prostredia.

 

 

Tentoraz ide o projekt s názvom Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého, ktorého cieľom je obnoviť v danej lokalite nielen päť detských ihrík, ale aj poškodené asfaltové komunikácie, vegetáciu, či chodníky.

Mestu Skalica bola na projekt schválená dotácia vo výške takmer 200 tisíc eur. So samotnou realizáciou mesto plánuje začať v roku 2018, pričom zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude podpísaná už v najbližších dňoch. Finančné prostriedky využije mesto aj na obnovu detských ihrísk.

 

 

Obnova detských ihrísk nie je jedinou pozitívnou zmenou, ktorou prejde vnútroblok sídliska na ulici Mallého. Náplňou konceptu je aj obnova chodníkov a asfaltových komunikácií, ktoré slúžia ako prístup ku kontajnerovým stojiskám. Regeneráciou prejdú aj predzáhradky súčasných bytových domov, ale aj trávnaté plochy v okolí ulice.


.

Záhorácke rádio 2023