V piatok 19. februára sa uskutočnila vernisáž 50. regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica. Sekulčan Marián Holenka obsadil v kategórii čiernobielej fotografie AI 2.miesto za cyklus čierno-bielych fotografií Serenáda mesačného svitu I. – IV a čestné uznanie za multimediálnu prezentáciu Plavecký hrad.

Do tohto jubilejného ročníka sa prihlásilo 32 autorov v troch vekových kategóriách. Ich zaujímavé fotografie môžete vidieť a výstavu navštíviť do 12. marca 2010.

Počas vernisáže boli ocenení autori, ktorým odborná porota zložená z umeleckých fotografov a vysokoškolských pedagógov – Mgr. František TOMÍK, Mgr. Rudolf LENDEL a Mgr. Jozef SEDLÁK udelila v každej kategórii prvé tri miesta a čestné uznania.

Ocenení autori
Skupina A – dospelí autori nad 21 rokov v kategórii čiernobielej fotografie AI:
1.miesto: Miroslava BALÁŽOVÁ, Senica za cyklus čiernobielych fotografií Diversity I. – IX
2.miesto: Marian HOLENKA, Sekule za cyklus čierno-bielych fotografií Serenáda mesačného svitu I. – IV
3.miesto: Jozef KALKA Senica za súbor fotografií Na gazdovskom dvore I. – III.

Čestné uznanie:
Veronika ZÍŠKOVÁ , Senica za kolekciu čiernobielych fotografií Mapa pokladov, Koník, Svetlušky, Oko mora, Rieka
Miroslav ADAMČÍK, Prievaly za cyklus čiernobielych fotografií V ovčom rúchu I. – II.

v kategórii farebnej fotografie AII:
1.miesto: Ľubomír JARÁBEK, Senica za celú predloženú kolekciu farebných fotografií
2.miesto: Ľubomír ŠVEC, Koválovec za súbor farebných fotografií s názvom Portréty
3.miesto: Ján KOSTURKO, Lakšárska Nová Ves za predloženú kolekciu farebných fotografií

Čestné uznanie :
Ľubica POCHYLÁ, Skalica za cyklus fotografií Všetko plynie I.-IV.
Jozef KALKA, Senica za fotografie Na úteku I. – II
Radovan SAMEK, Senica za súbor fotografií Kunovská I. – VIII.

v kategórii – multimediálna prezentácia A III.
1.miesto: Ľubomír ŠVEC , Koválovec za multimediálnu prezentáciu s názvom Retro rande
2.miesto: Filip KALKA Senica za multimediálnu prezentáciu Dostihy
3.miesto: Miroslava BÁLÁŽOVÁ, Senica za súbor 5 multimediálnych prezentácii Koexistencia, Mozaika, Penelope, Symfónia v červenom, Relaxion

Čestné uznanie:
Marian HOLENKA, Sekule za multimediálnu prezentáciu Plavecký hrad (hudba Peter “Fafjak” Koch)
Link na prezentáciu: http://videoalbumy.azet.sk/plavecky-hrad/2OFcyyKg22Pl7TTL/

Skupina B – juniori /autori od 16 do 21 rokov/ v kategórii BI /čiernobiela fotografia/:
Diplom a cena: Michal GUĽÁŠ, Senica- za čiernobiele fotografie Prsty na koľajniciach a Relax v kúpeľni

Čestné uznanie: Matej TKÁČ, Senica za súbor čiernobielych fotografií Dedina I-IV

Skupina B – juniori /autori od 16 do 21 rokov/ v kategórii BII /farebná fotografia/:
Diplom a cena: Michal KRIŠTOF, Senica za 2 súbory farebných fotografií s názvom Vianočné trhy I.-V. a Busines centrum I.- IV.

Čestné uznanie:
Matej TKÁČ, Senica za kolekciu farebných fotografií s prírodnou tematikou
Michal GUĽÁŠ, Senica za celú kolekciu predložených farebných fotografií

Skupina B – juniori /autori od 16 do 21 rokov/ v kategórii BIII /multimediálna prezentácia /:
Diplom a cena: Michal KRIŠTOF, Senica za multimediálnu prezentáciu Dona nobis pacem
Čestné uznanie: Jakub GABČO, Senica za multimediálnu prezentáciu Večerné nostalgie

Skupina juniorov /autorov do 16 rokov/ : C I., II., III.
Cena nebola udelená

Čestné uznanie od Záhorského osvetového strediska v Senici
Viliam SELKO, Lakšárska Nová Ves, za tvorbu

Cena Mesta Senica
Komisia pre kultúru, vzdelávanie a ZOPZ udelila cenu mesta týmto fotografom :
BALGA Stanislav,
FLAJŽÍK Roman,
HOLENKA Marian ,
JANKOVIČOVÁ Ivona,
KALKA Filip,
KALKA Jozef,
KŰHTREIBER Jaroslav,
ŠVEC Ľubomír,
ZLOCH Jaroslav,
GUĽÁŠ Michal,
KRIŠTOF Michal,
TKÁČ Matej

Pridaj komentár

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024