Výstava prevzatá zo Západoslovenského múzea v Trnave prezentuje exponáty, ktoré pochádzajú z obdobia mladších treťohôr (miocén) – eggenburg (22 miliónov rokov) a baden (17 miliónov rokov).

 

 

 

Slovensko je bohaté na skameneliny z tohto obdobia, časť jeho územia bola vtedy pod hladinou mora. Na výstave sú prezentované zvyšky morských organizmov z lokalít Dubová, Devínska Nová Ves, Devín, Rohožník, Trenč, Mučín, Horovce a Trstín. Okrem skamenelín sú na výstave aj recentné (súčasne žijúce) schránky morských ulitníkov a koraly, ktoré žijú v rôznych moriach sveta. Kurátor výstavy RNDr. Miroslav Hornáček, odborný pracovník Západoslovenského múzea v Trnave, vybral vzorky skamenelín zo spomínaných lokalít a porovnal so súčasnými schránkami živočíchov.
Výstava je doplnená farebnými i čiernobielymi fotografiami. Prvá skupina predstavuje zväčša spomínané lokality v období ich ťažby (približne od r. 1988 do r. 2004). Druhú tvoria fotografie zobrazujúce niekoľkonásobne zväčšené, no v skutočnosti miniatúrne ulitníky, lastúrniky, machovky, koraly a pod. (niektoré z nich merajú len okolo 1 – 2 mm).

 

Bolo u nás more – fosílie z obdobia mladších treťohôr
Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
výstava je sprístupnená bez vernisáže v termíne 2. – 29. marca 2018

Ďalej: www.zahorskemuzeum.sk


.

Lakovanie a Pieskovanie