Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera pripravilo začiatkom februára besedu s vedeckou pracovníčkou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Danielou Dvořákovou. Témou bola životospráva a starostlivosť o zdravie ľudí v období stredoveku s názvom Ako kráľa Žigmunda liečili na hrade Korlátka.

 

 

 

Hrad Korlátka

Hrad Korlátka alebo Korlátsky hrad sa nachádza v senickom okrese pri obci Cerová v Malých Karpatoch. Jeho názov pochádza z maďarského slova korlatkö, čo v preklade znamená opevnenie, hradba. Dnes je síce z hradu už iba zrúcanina, ale v minulosti bol panstvom, ktoré slúžilo ako ochrana tzv. Českej cesty, teda trasy z Budína do Prahy určenej pre obchodnú výmenu.

 

Prečo kráľ Žigmund a hrad Korlátka?

Kráľa Žigmunda Luxemburského a Korlátku spája liečba, ktorú kráľ podstúpil na hrade. Práve tam sa totiž liečil po otrave jedom, ktorý mu v nápoji podal jeho brat po vzájomnom konflikte. Netradičnou liečebnou metódou malo byť zavesenie kráľa dolu hlavou. Takýmto spôsobom sa mal jed z tela vylúčiť. Procedúra v skutku bizarná, ale účinná, pretože Žigmund Luxemburský sa uzdravil.

 

Stredoveké metódy

Podobné praktiky v stredoveku neboli ničím výnimočné. Púšťanie žilou, liečenie drahými kameňmi, bylinkami či magickými zmesami, vyháňanie démonov, a rôzne povery boli bežnou súčasťou liečebných postupov. Medicína bola založená prevažne na bylinkách, alkohole,  exotickom korení či liekoch, ktoré mali často len placebo účinky. Zaujímavosťou však je, že sa brala do úvahy aj životospráva, teda strava, pohyb, odpočinok, prostredie a vonkajšie vplyvy. Pri určovaní diagnózy sa zohľadňovali nielen príznaky choroby, ale aj hviezdy a horoskop.

 

Stredovek a dnešok

V súvislosti so stredovekou medicínou nás zaujímalo, aké liečebné metódy z tohto obdobia sa používajú dodnes. „Stredoveké metódy liečenia boli úplne odlišné od dnešných, mnohé by nám dnes pripadali divné až bizarné či drastické. Súvisí to s úplne odlišným náhľadom na ľudské telo, zdravie a choroby. Ale rozšírené bolo napríklad liečenie rôznymi bylinami. To sa využíva aj dnes,“ priblížil malacký historik Pavol Vrablec. O tom, že bylinky sú vďačnou a často využívanou metódou, svedčí  i množstvo literatúry o liečivých rastlinách, ale aj fakt, že sa stávajú súčasťou medicínskej praxe. Popri syntetických liečivách sa úspešne uplatňujú i rôzne rastlinné prípravky. Hovorí sa dokonca o renesancii rastlín a byliniek.

 

Stredovek a Záhorie

„Zamerať sa čisto na stredoveký spôsob života na Záhorí sa zatiaľ neplánujeme. Už niekoľko rokov zhromažďujeme a spracúvame všetky pramene k dejinám Záhoria v stredoveku. Až bude táto fáza ukončená, budeme sa venovať čiastkovým témam, pričom jednou z nich bude určite aj každodenný život. No už vopred vieme, že k tejto téme je k dispozícii minimum prameňov, takže budeme musieť využiť analógie z výskumov iných, a hlavne širších území,“ odpovedal P.  Vrablec. O tom, ako kedysi vyzeral život v našom regióne, sa teda časom možno dozvieme viac.

 

N. Bednáriková, M. Binčík


.
Toto je čítané

Skvelé hudobné obsadenie, kolotoče a výborná atmosféra. Také boli 15. narodeniny Cibula Festu

Holíč privítal tisíce ľudí na už tradičnom Cibula Feste. Na pódiu sa…

20 rokov