Spoločnosť OMS ARENA Senica a.s. (OMS ARENA) chce predať všetky aktíva súvisiace s futbalom v meste Senica za 2,5 milióna eur. Ponuku dostal minoritný akcionár mesto Senica.

 

Foto: fksenica.eu

 

Mesto odstúpilo od rokovaní o kúpe štadióna
Pracovná skupina Mesta Senica na riešenie prevzatia prevádzky OMS Arena prijala (16.2.) uznesenie, v ktorom odporúča mestskému zastupiteľstvu aby mesto odstúpilo od rokovaní o navyšovaní imania akcií mesta v OMS ARENE. Mesto Senica dostalo ponuku 2,5 milióna eur na kúpu podielu v OMS ARENA, res. majetku OMS ARENA do vlastníctva mesta. Vstanovisku sa ďalej uvádza, že mesto je ochotné rokovať o kúpe za výrazne nižšiu cenu, za podmienky oddĺženia OMS Areny a výmazu ťarchy z listu vlastníctva.

 

Od apríla nebude zabezpečená prevádzka štadióna
Predaj všetkých aktív má slúžiť na splatenie záväzkov, ku ktorým sa viažu záložné práva zriadené na tento majetok. Finančný riaditeľ, väčšinového akcionára OMS ARENA, OMS a.s. Pavel Mazák informoval listom (27.2.) mesto Senica, že OMS nebude priamo finančne podporovať prevádzku areálu v roku 2018, “Nakoľko sa financovanie tejto prevádzky po 31.3. 2018 nepodarilo doteraz vyriešiť, bol k tomuto dňu ukončený pracovný pomer so všetkými zamestnancami OMS ARENA, ktorí túto správu zabezpečujú.”

 

Poslanci vzali na vedomie ultimátum
Majoritný akcionár dal mestu ultimátum k vyjadreniu sa k ponuke odpredaja do 31.3. 2018. Na poslednom mestskom zastupiteľstve (1.3.) však poslanci termín len vzali na vedomie. “My sa snažíme rok vyriesiť túto situáciu. My sme dnes dostali tento materiál, … a dostali sme na krk nôž, že sa máme do konca mesiaca vyjadriť. Veď predsa nemôže majoritný vlastník povedať, že nemamé snahu,” povedal poslanec Pavol Kalman počas rozpravy.

Mesto Senica v roku 2017 investovalo do prevádzky štadióna 100 tisíc eur a poskytlo i financie v mesiaci január 2018. Podiel mesta sa týmito investíciami nenavýši. Ďalšie dotácie od mesta sú podmienené oddľžením OMS ARENA a výmazom ťarchy z listu vlastníctva.

 

Držiteľ licencie na najvyššiu futbalovú ligu FK Senica a.s. pravdepodobne uzavrie zmluvu s OMS ARENA o prenájme respektíve predaji nevyhnutného majetku na udržanie prevádzky areálu (napr.: práčovne, kosačiek).

 

OMS a.s. – majoritný akcionár OMS ARENA Senica a.s.
Mesto Senica – minoritný akcionár OMS ARENA Senica a.s.
FK Senica a.s. – držiteľ licencie najvyššej futbalovej ligy (Fortuna liga)

 


.

Osobnosti kraja BSK