Organizácie a dobrovoľníci z VÚB získavajú 50 000 eur pre svoje komunitné projekty. V rámci regiónu Záhoria budú vďaka grantu realizované 4 projekty. Podporu získali projekty v Lozorne, Stupave, Rohožníku a Moravskom Svätom Jáne.

 

 

Zamestnanecký grantový program „Pomôžte svojej komunite“ sa stretol tento rok s mimoriadnym záujmom. Svoje návrhy na verejnoprospešné aktivity zlepšujúce život v komunitách poslalo až 213 organizácií z celého Slovenska. Vzhľadom na množstvo kvalitných projektov a veľký záujem o dobrovoľnícku činnosť zo strany zamestnancov skupiny VÚB navýšila Nadácia VÚB sumu podpory z 30 000 až na 50 000 eur. Prerozdelí ju medzi 35 projektov, ktoré vybrala nezávislá hodnotiaca komisia. Na Záhorí budú realizované 4 projekty.

 

 • A ideme do finále
  Klub turistov Lozorno
  Vybudovanie prekrytia na miestnom amfiteátri, ktorý sa nachádza pri priehrade v obci. Je miestom, kde rôzne záujmové skupiny počas celého roka organizujú športové, kultúrne a spoločenské podujatia a ako rybárske hody, preteky vo varení gulášu, opekačky detí s rodičmi, turistické stretnutia, letné zábavy, triatlonové a bežecké preteky, či stretnutia otužilcov.
 • Nové cvičisko psov pre Rohožník
  Bratislavská kynologická záchranárska brigáda
  V obci sa nachádza výcvikové centrum pre záchranárskych psov, kde prebieha výcvik záchranárskych psov a cvičenia pri záchrane zavalených osôb. Zámerom je rozšírenie výcvikového centra o priestor pre základný výcvik psov a jeho sprístupnenie obyvateľom Rohožníka a okolitých obcí.
 • Menej odpadu, menej dopadu
  Modrá Sova, o.z. – Stupava
  Cieľom projektu je informovať komunitu v Stupave o konkrétnych spôsoboch, ktorými je možné znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu vo svojom okolí. Deti z Lesného klubu Jadierko a deti zo Stupavskej základnej školy absolvujú zážitkový enviro kurz, kde sa naučia praktické kroky ako prispievať k Zero waste. V zázemí združenia deti rozšíria záhradku  a kompost, vybudujú bylinkovú špirálu, aby počas roka mohli spoznávať kolobeh prírody.
 • Workoutové ihrisko
  90871.sk občianske združenie – Moravský Svätý Ján
  Vybudovanie miesta pre realizáciu kruhového tréningu na workoutovom ihrisku, ktoré bude slúžiť mladým ľuďom z miestnej ZŠ, nadšencom workoutu, členom športových klubov (futbalistom, tenistom, členom stolno-tenisového oddielu, fitnes).

 

 

Záujem o získanie podpory zo zamestnaneckého grantového programu Nadácie VÚB z roka na rok narastá. Na aktuálnu výzvu, v rámci ktorej mohli neziskové organizácie, školy či miestne samosprávy opäť spojiť sily so zamestnancami skupiny VÚB, zareagovalo o 22 žiadateľov viac v porovnaní s rokom 2017. Najviac, až 83 % všetkých nápadov sa týkalo zveľaďovania lokalít v mestách a obciach a tiež rozvoja komunitného života budovaním dobrých susedských vzťahov.

 

Program „Pomôžte svojej komunite“ je jedinečný v tom, že jedným z kritérií hodnotenia predložených projektov je spolupráca neziskovej inštitúcie s jednotlivcom či viacerými zamestnancami zo skupiny VÚB. Tým VÚB priamo podporuje rozvoj dobrovoľníctva vo vlastných radoch. „Výsledky našej grantovej výzvy z roka na rok jasne ukazujú, že naši kolegovia sú ochotní venovať svoj voľný čas a energiu na zmysluplné aktivity, z ktorých má prospech celé ich okolie. A tentokrát nás svojou rekordnou účasťou opäť príjemne prekvapili. Chceme sa im aj touto cestou poďakovať za ich iniciatívu, rovnako ako aj všetkým neziskovým organizáciám a inštitúciám, ktoré nám s dôverou zaslali svoje žiadosti,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB. V počte odoslaných projektov boli najaktívnejší zamestnanci z Bratislavského, Banskobystrického a Žilinského kraja. Zamestnanecký grantový program oslovil viac ženy, ktoré tvorili až 73 % dobrovoľníkov, ktorí chceli pomôcť organizáciám v ich okolí.

 

Pre veľký úspech aktuálneho ročníka rozhodla správna rada Nadácie VÚB o navýšení podpory až na 50 000 eur, vďaka čomu získava podporu namiesto plánovaných 20 až 35 najzaujímavejších a najužitočnejších zamestnaneckých komunitných projektov. Jednotlivé projekty sú podporené sumou až 1 500 eur. 

 

Víťazné projekty, ktoré zahŕňajú napríklad budovanie relaxačných zón či ihrísk na sídliskách, čistenie alebo zveľaďovanie verejného priestranstva, organizáciu športových podujatí na školách či prípravu kultúrnych programov pre susedov v obci, budú realizované v období od apríla do októbra tohto roku. Bližšie informácie o jednotlivých podporených projektoch sú k dispozícii na stránke www.nadaciavub.sk.

 


.

BM: Ustekana sobota