Vo štvrtok (22.3.) rokovalo mestské zastupiteľstvo. Okrem iných materiálov schválilo tri všeobecne záväzné nariadenia: o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky a o určení názvu ulíc na území mesta.

 

Foto: Stanislav Osuský

 

Poslanci tiež schválili dotácie pre športové kluby na rok 2018 (píšeme o nich na strane 8). Najdlhšia diskusia sa viedla okolo návrhu na odplatný prevod akcií mesta v spoločnosti Nemocničná obchodnej spoločnosti ZAR invest. Po vyše hodinovej rozprave zastupiteľstvo napokon návrh z rokovania stiahlo.
 

Diskusia o tejto téme sa však rozprúdila ešte skôr, než sa oficiálne začalo rokovanie poslancov. Na internete sa objavili rôzne podozrenia, že mesto s pomocou poslancov ide „predať“ nemocnicu súkromníkovi. Pravdou ale je, že malackú nemocnicu už dnes prevádzkuje väčšinový vlastník akciovej spoločnosti Nemocničná, ktorým je obchodná spoločnosť ZAR invest. V nemocnici má podiel 98,7 % a mesto Malacky 1,3 %. „V takejto pozícii nedokážeme ovplyvniť ani len základné rozhodnutia. Preto sme v minulosti odpredali menšinové podiely aj v iných spoločnostiach, napríklad v Eurovalley,“ uviedol materiál primátor Juraj Říha. Ako zároveň informoval poslancov, mesto ponúklo väčšinovému vlastníkovi svoj podiel za sumu 50 tisíc eur, ten návrh akceptoval.
 

V rozprave zaznievali súhlasné i odmietavé názory. Poslanec Marián Haramia, ktorý v malackej nemocnici pracuje ako lekár od roku 1984, porovnal jej stav vtedy a dnes. „Buďme radi, že ju máme a že funguje. Odmietnime, aby tento materiál sa stal predvolebným bojom. Pseudoargumenty, ktoré niekto interpretuje na sociálnych sieťach, sa neopierajú o žiadnu podstatu,“ povedal okrem iného M. Haramia. Bývalý primátor Jozef Ondrejka vysvetlil genézu toho, ako za ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca a predsedu BSK Ľuba Romana prešla nemocnica zo štátnych rúk do župných. „Mojou zásadnou úlohou pri vedení mesta nie je hľadieť na voľby, ale rozvoj zdravotnej starostlivosti po roku 2035, keď sa končí aktuálna nájomná zmluva medzi prevádzkovateľom a BSK ako vlastníkom budovy nemocnice,“ povedal počas rozpravy primátor s tým, že mesto už na pôde kraja iniciovalo rokovania o poplatkoch a o financovaní pohotovosti: Hovorím veľmi otvorene, že chceme získať do majetku mesta budovy, pretože len tak budeme môcť diktovať komukoľvek podmienky a mať reálnu možnosť ovplyvniť rozhodnutia o rozvoji nemocnice.“

 

Poslanci sa zhodli, že nemocnica má v našom regióne historické i strategické opodstatnenie a preto čokoľvek, čo s ňou súvisí, sa vníma veľmi citlivo. Zuzana Baligová po vyše hodinovej diskusii napokon navrhla tento bod stiahnuť z rokovania. Zastupiteľstvo s jej návrhom súhlasilo. „Návrh na stiahnutie materiálu z rokovania som nepodporila, pretože môj postoj k odpredaju ani čas nezmení.  Chápem však okolnosti, ktoré k tomu väčšinu poslancov viedli,“ vyhlásila Lucia Vidanová. Rozhodnutie zastupiteľstva primátor akceptuje: „Stojím za poslancami a je mi smiešne, ak na nich kričia všelijaké osoby, aj také, ktoré visia na šnúrke oligarchov, čo sa roky usilujú ovládnuť Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Keďže som doteraz bránil predaju akcií vodární súkromným firmám, buďte prosím vnímaví, akí ľudia sa vám v týchto dňoch prihovárajú a s akým úmyslom.“

 

Ľubica Pilzová


.

BM: Ustekana sobota