Po roku je tu opäť možnosť prísť si zaplávať do senickej plavárne hocikedy počas 24 hodín, trebárs aj o 2.00 hodine ráno a mať plaváreň takmer pre seba. V piatok 4. mája totiž odštartuje 4. ročník 24-hodinovej štafety v plávaní.

 

Začiatok štafety je v piatok 4. 5. o 9:00 a ako prvý skočí do vody primátor mesta Branislav Grimm. Koniec štafety bude presne po 24 hodinách v sobotu 5. 5. o 9:00 Štafetu ukončí telesne postihnutý plavec Milan Valášek.

 

Organizátori podujatia sa tento rok rozhodli spojiť toto športové podujatie s charitatívnou myšlienkou. Sponzori podujatia za každého plavca, ktorý sa štafety zúčastní, venujú čiastku 1 €. Vyzberaná suma bude potom na záver štafety odovzdaná telesne postihnutému chlapcovi. Podporte svojou účasťou aj vy túto myšlienku, pretože čím viac plavcov sa zapojí, tým vyššiu finančnú pomoc tento chlapec dostane.

Pokyny pre účastníka štafety:

 • Prihlasovanie na štafetu: e-mailom stafeta@reco.sk, telefonicky 0905 970 058,
 • Pláva sa podľa časového rozvrhu – za danú skupinu môže odplávať 1 alebo 2, 3, až 20 plavci.
 • Príchod do plavárne aspoň 10 minút pred určeným časovým termínom
 • Registrácia v pokladni
 • odplávanie štafety
 • prevzatie účastníckeho diplomu
 • opustenie plavárne

Pre účastníkov štafety vstup zdarma ½ hod. V prípade, že chce účastník štafety zostať dlhšie na plavárni (po odplávaní štafety) môže, ale len v čase určenej pre verejnosť s 50 % zľavou z aktuálneho vstupného.

 • Každý účastník štafety sa musí riadiť poriadkom plavárne a pokynmi usporiadateľa.
 • Do štafety bude zaradený každý, kto príde do plavárne aj bez zapísania do poradovníka.
 • Pravidelná aktualizácia prihlásených bude na www.reco.sk/stafeta2018 a na FB www.facebook.com/SenickaStafetaVLenoseni/.
 • Každý účastník dostane diplom o účasti a bude zaradený do žrebovania o ceny.

Kontakt na organizátora ohľadom prihlásenia sa do štafety:

Jaroslav Fodor
0905 970 058
stafeta@reco.sk

 


.

BM: Ustekana sobota