Fučal vietor jedna radosť a keďže nám pár dní poriadne strapatil hlavy, mysleli sme si ,že i ten vietor trénuje na pripravovanú Šarkaniádu.

A hups. Zrazu niekam odfučal a nastalo bezvetrie. Šarkanom,ktoré mali deti z MŠ Moravský Sv. Ján pripravené na surfovanie po oblohe,zamrzol úsmev. No nie nadlho. Len čo sa zišli rodičia, deti a pani učiteľky na školskom dvore poslal slabšieho kamaráta, ktorý pomohol vzniesť šarkanov nad havy detí, ale aj rozšantených rodičov, ktorí sa v okamihu premenili na bezstarostných dospelákov a vychutnali si ponúknuté chvíľky.

Pozrite sa deti,
šarkan letí
dyňka čupí v tráve,
v škôlke práve.

Na celé podujatie dohliadali dyňové hlavy,ktoré s fantáziou, zručnosťou a dávkou kreativity zostrojili rodičia a starí rodičia s pomocou svojich detí. Teraz mi prišlo na um, že prívlastok starí by som ani nemala použiť. Pretože kto sa pohráva s dyňou a šarkanom ostáva duchom stále mladý. Na záver podujatia si rodičia so svojimi deťmi vyskúšali tvorivosť v tandeme a vytvorili niekoľko jesenných motívov z papiera.

Večer sa rozsvietili usmiate i vyškerené dyne na okolie a pripomenuli nostalgiu jesenného večera. Dúfam, že pri rekapitulovaní prežitého dňa účastníci skonštatovali,že deň bol naplnený dávkou ľudského tepla, spojený poéziou, ktorú nám ponúka pestrofarebná jeseň. Tešíme sa aj na budúce!

Šafránková, riaditeľka MŠ


.

INAT Rezanie laserom