Dlhoročnej vedúcej kombinovaného zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb „DOMOV” v Moravskom Svätom Jáne pani Jane Bertovej udelí vedenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Pamätnú MEDAILU.

Ocenenie je navrhnuté za mimoriadny osobný prínos, ktorým prispela k vybudovaniu a sprevádzkovaniu zariadenia. Svojou neúnavnou prácou a energiou sa pričinila o spokojné a na aktivity bohaté prežitie jesene seniorov v zariadení, obci a okolí.

Na ocenenie ju navrhla riaditeľka odboru sociálnej pomoci ÚTTSK Blažena Flamíková.

Ďalej: Ďakujeme pani Bertovej za 10.rokov „domova dôchodcov“


Pamätná MEDAILA – jednotlivec

Vedenie Trnavského samosprávneho kraja(TTSK) každoročne oceňuje pri príležitosti Dňa sociálnych pracovníkov zamestnancov rezortu sociálnej pomoci z radov pracovníkov a kolektívov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a zamestnancov sociálnej sféry na území Trnavského samosprávneho kraja.

Ocenenie sa udeľuje za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, integrácie zdravotne postihnutých občanov a za prácu a výsledky regionálneho, celoštátneho, medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno Trnavskému samosprávnemu kraju v oblasti poskytovania sociálnych služieb a prispievajú k rozvoju a k zvyšovaniu úrovne a kvality poskytovania sociálnych služieb Slovenskej republiky. Tohto roku budú pracovníci ocenení 14. októbra 2010 o 11.00 hodine v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave.


.

INAT Rezanie laserom