Poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní 10. mája schválili okrem iného podanie žiadosti o dotáciu ministerstva školstva na výstavbu novej telocvične pre Základnú školu Dr. J. Dérera a odsúhlasili zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu financovania aktivít združenia MAS (miestnej akčnej skupiny) Dolné Záhorie. Diskutovalo sa aj o téme zámeru výstavby kultúrneho domu a o záverečnom účte mesta za rok 2017.

 

Foto: Stanislav Osuský

Zámer výstavby kultúrneho domu a revitalizácia zóny Zámocká

Už niekoľko rokov sa v Malackách diskutuje o potrebe univerzálneho kultúrneho zariadenia. Súčasné vedenie mesta zvažovalo niekoľko možných lokalít, kde by nový kultúrny dom mohol stáť. Ako najvhodnejšie miesto sa javí priestor za bývalou budovou mestského úradu. „Keďže každý verejný priestor na oddych v meste je vítaný, naším zámerom je revitalizácia zóny Zámocká. Ide o pôvodnú pálffyovskú aleju na osi kaštieľ – kláštor. Jej súčasťou by mohol byť nový kultúrny dom,“ uviedol na rokovaní MsZ primátor.

Mesto aktuálne vyhlásilo medzinárodnú architektonickú súťaž na budúcu podobu Mierového a Kláštorného námestia vrátane verejnej podzemnej garáže. Ak by sa stala realitou, predpokladá sa, že všetky vozidlá z okolitých ulíc by parkovali v podzemí, čím by sa uvoľnil priestor nielen na Zámockej, ale aj pri obchodnom dome Stred a hoteli Atrium.        V diskusii s poslancami sa hovorilo aj o iných lokalitách či možnostiach využitia kultúrneho priestoru nielen na divadlo a vystúpenia, ale i na vyučovanie v rámci základnej umeleckej školy či na kongresové aktivity. Napokon sa dospelo k dohode, že MsÚ pripraví dve alternatívy riešenia zóny Zámocká – s ponechaním bývalej budovy Nafty aj bez nej. Primátor hovorí o odvahe ísť do náročného projektu: „Teší ma, že s poslancami ideme v tejto téme rovnakým smerom a že pripúšťame možnosť asanácie výškovej budovy Nafty. Viacerí ju považujú za prežitok a opachu v centre mesta. Máme mandát od zastupiteľstva pripraviť dve verzie vizualizácie zóny Zámocká a kultúrneho domu, aby o nich mohli rokovať poslanci. Takýto zásadný projekt v období pred voľbami samozrejme nepustíme do záväzného hlasovania, ale budeme o ňom ďalej diskutovať aj s verejnosťou.“ 

            Povedané slovami poslanca Jozefa Ondrejku: „Kultúrny dom má zmysel vtedy, keď ľudia budú chcieť kultúrne žiť.“ Je to výzva pre nás všetkých.

 

Záverečný účet mesta

Poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2017 a prebytok hospodárenia vo výške 534 tisíc € presunuli do rezervného fondu. Poslanec Marian Novota namietal, že v predloženom materiáli chýba deklarovaná úspora v spotrebe a nákladoch na prevádzku verejného osvetlenia. V diskusii ho primátor upozornil, že ide o rok 2017, keď sa projekt iba začal, pričom vtedy sa vymenilo iba približne 160 svietidiel z celkového počtu 1800. „Úsporu elektrickej energie auditom potvrdila projektantská kancelária, ktorá nám dodala projektové riešenie modernizácie. Je však pravdou, že stúpajú náklady na bežnú údržbu, pretože máme vo veľmi zlom stave vedenia k jednotlivým stĺpom,“ povedal J. Říha a podobne ako pri kultúrnom dome hovoril o odvážnom riešení: „Som rád, že väčšina poslancov mala odvahu pustiť sa do veľkej, komplexnej modernizácie verejného osvetlenia aj napriek tomu, že ako súčasť Bratislavského kraja nemáme žiadny štátny dotačný ani eurofondový stimul. Ako primátora ma teší, že som sa v tejto súvislosti nestretol so žiadnym kritickým názorom od obyvateľov. V 21. storočí, keď všetky samosprávy prechádzajú na modernú LED technológiu, ja osobne považujem diskusiu o sodíkových lampách za spiatočnícke myslenie.“

 

 

Na septembrovom rokovaní dostanú poslanci komplexnú správu o modernizácii verejného osvetlenia aj odpočet nákladov.

 

Všetky schválené materiály, uznesenia a audiozáznamy sú dostupné na www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Videozáznam nájdete na www.zastupitelstvo.sk. Ďalšie rokovanie MsZ Malacky bude vo štvrtok 14. júna.

 

Ľubica Pilzová, foto: S. Osuský


.
Toto je čítané

Záujem o výstavbu logistického centra v Borskom Svätom Jure vyvolal rozporuplné reakcie

V Borskom Svätom Jure vyvolal záujem investora o výstavbu logistického centra nevôľu časti…

BM Záhada Vedy