Na Slovensku sa nachádza viacero krýpt, ktoré historici postupne odkrývajú a skúmajú. Jedna z nich je v kostole Všetkých svätých v Sološnici. Do Malaciek o nej prišli porozprávať antropologička Michaela Dörnhöferová a archeológ Jozef Urminský.

 

 

Predpokladá sa, že práve v sološnickej krypte by mal byť pochovaný Melichar Balaša – majiteľ Plaveckého hradu, hontiansky a tekovský župan, kapitán uhorských vojsk a tiež lúpežný rytier, o ktorom sa zachovalo množstvo povestí. „Predmetom nášho najväčšieho záujmu bolo zistiť,  či tam nájdeme kostrové pozostatky Melichara Balašu, prípadne jeho prvej manželky Heleny Zrínskej. A zároveň aj celkovo preskúmať, kto je pochovaný v tejto krypte,“ ozrejmila antropologička.

 

Sološnický kostol  

Prvá zmienka o kostole pochádza z roku 1501. Jeho skoršia podoba nie je známa. Vie sa však, že v roku 1699 prešiel radikálnou prestavbou a že by mal skrývať ešte jednu kryptu umiestnenú pod hlavným oltárom. Prítomnosť krýpt v kostole naznačovali aj vmurované náhrobné kamene. Jeden patrí Helene Zrínskej a druhý Melicharovi Balašovi, ktorý síce zomrel vo Viedni, ale jeho syn ho nechal previezť do Sološnice. Zaujímavosťou náhrobku je zubria hlava, erb Balašovcov, iniciály MB a nápis, ktorý až mrazí: Dnes mne, zajtra tebe.

 

Odkrytie krypty

Sološnickú kryptu prvýkrát otvorili v roku 1958, vtedy však nešlo o odborné preskúmanie. Neskorší výskum v septembri 2011 inicioval vtedajší sološnický farár Edward Zakowicz. Za pomoci obrazového materiálu mohli návštevníci prednášky v MCK vidieť, ako to v krypte vyzeralo po jej odkrytí  a ako prebiehali práce. Antropologička upozornila na lebku umiestnenú na rakve, čo svedčí o tom, že v krypte neboli prví. „Nedá sa povedať, že by tam bol nejaký veľký zásah, ale pri pár detailoch vidno, že tam už pred nami niekto bol,“ dodala.

Okrem kostrových pozostatkov sa našlo v krypte i mnoho ďalších vzácnych predmetov – čižmy, čiapka, lajblík, mosadzné pečatidlo s motívom kvetov, drevený kríž, postriebrené gombíky, kožené predmety, obal modlitebnej knižky s mariánskym motívom, ružence, medailóniky či náhrdelníky.

 

Kto je v krypte pochovaný?

Výskumom sa zistilo, že v krypte bolo pochovaných 21 ľudí. Podarilo sa identifikovať 12 mužov, tri ženy a dve deti. U ostatných štyroch nie je jasné, či išlo o osoby mužského alebo ženského pohlavia. „Predpokladáme, že nie všetky hroby, ale mnohé z nich patrili vyššej spoločenskej vrstve. Pre nás zatiaľ anonymné osoby. Nevieme ich stotožniť, nevieme im priradiť konkrétne meno a teda ani ľudský osud, ale v prípade niektorých máme indície,“ povedal archeológ J. Urminský.

 

Nachádzajú sa v krypte i pozostatky Melichara Balašu?

K najčastejšie kladenej otázke antropologička odpovedá: „Predpokladá sa, že práve v tejto krypte by mal byť pochovaný Melichar Balaša. Nie je však jednoduché identifikovať kostrové pozostatky, pokiaľ priamo nemáte záznam o tom, či naozaj v tej krypte je. Tie záznamy boli čiastočne zničené, takže nejaké písomnosti, ktoré by nám povedali, že určite je tu, sa nedochovali.“ Pri identifikácii by mohlo pomôcť porovnanie nájdených kostrových pozostatkov s pozostatkami identifikovateľných príslušníkov rodiny. „Priestor pre takúto analýzu by teoreticky mohol priniesť rozbor pozostatkov Melicharovho synovca, významného predstaviteľa renesančnej  ľúbostnej poézie Valentína Balašu, ktorý je pochovaný v rímsko-katolíckom kostole v dedinke Hybe,“ dodal na záver J. Urminský.

 

Text a foto: N. Bednáriková

 

 


.

3D filamenty 2023