Základná škola organizuje pravidelne v máji medzinárodný stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok základných škôl „O pohár Sekuláčik“. Históriu jedenásteho ročníka sme začali písať 24.5.2018 o 9:00 príhovorom pána riaditeľa školy Mgr. Martina Opáleného.

 

 

V dvoch kategóriách sa o poháre v športovom zápolení pobilo 36 mladých stolných tenistov zo Slovenska. Bohužiaľ sa tento rok ospravedlnili zástupcovia z Rakúska i z Čiech. V kategórii žiaci súťažilo 22 žiakov a v kategórii žiačky 14 žiačok z týchto škôl: ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur, ZŠ s MŠ Závod, ZŠ Kúty, ZŠ Čáry, ZŠ s MŠ Borský Mikuláš, ZŠ Stupava, Gymnázium Malacky, ZŠ Šaštín Stráže a ZŠ Sekule. Turnaj bol organizovaný pod hlavičkou Základnej školy Sekule v spolupráci s Obecným úradom Sekule, Obecným úradom Moravský Svätý Ján a Športovým klubom JÁŇAN Moravský Svätý Ján.

 

K deťom sa prihovorili riaditeľ školy Mgr. Martin Opálený a zástupkyňa riaditeľa Mgr. Eva Trajlínková. Pani starostka obce Sekule Pavla Maxianová ako i starosta obce Moravský Svätý Ján pán Anton Emrich sa kvôli pracovným povinnostiam nemohli zúčastniť. Základnú školu Sekule v kategórii žiaci reprezentovali: Kotesa Sebastián (7.), Klempa Christopher (4.A) a Včelka Samuel (5.A). V kategórii žiačky nastúpili vo farbách školy: Škápiková Jana (9.), Kovárová Dominika (9.), Kotesová Adela (3.A), Včelková Adela (3.A) a Báňová Karolína (5.A).
V dobrej konkurencii žiakov a žiačok sa nám podarilo vybojovať kompletnú medailovú sadu. Víťazkou v kategórii žiačky sa stala Dominika Kovárová, ktorá vo finále porazila spolužiačku Janku Škápikovú. Tretie miesto si vybojovala Ivana Čermáková (ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur), ktorá porazila našu Adélku Kotesovú. Víťaztvo v žiakoch si vybojoval Roman Ralbovský (ZŠ Kúty), ktorý vo finále porazil Adama Zelenku (Gymnázium Malacky). Bronz vybojoval Sebastián Kotesa pred Adamom  Ralbovským (ZŠ Kúty). Víťazmi ceny útechy sa stali Samuel Včelka a Aneta Vachová (ZŠ Borský Mikuláš).

 

Vďaka patrí pani starostke Pavle Maxianovej a pánu starostovi Antonovi Emrichovi, ktorí zabezpečili financie na obed pre zúčastnených a na poháre pre víťazov. Riaditeľovi Základnej školy Sekule Mgr. Martinovi Opálenému ďakujeme za podporu pri organizovaný turnaja. Spoločnosti Terezia Company s.r.o. – Praha ďakujeme za malé darčeky pre všetkých zúčastnených. Nesmieme zabudnúť na Ivanu Zelenkovú a Samuela Kmoška, ktorí sa spolupodieľali a riadili svoj prvý turnaj.  Všetkým veľmi pekne ďakujeme.
Tešíme sa na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční v roku 2019.

 

 

Ondrej Kmoško, Foto: Peter Šrámek 


.

BM: Ustekana sobota