Kultúrny spolok „KUKLOVJANÉ“, ženská spevácka skupina „KUKLOVJANKY“ a OcÚ Kuklov, Vás pozývajú na 9. ročník mužského a ženského spievania pod názvom „ZEJDZIME SA KAMARÁDZI“, ktorý sa bude konať 30. júna  o 17:00 v prírodnom areáli ZŠ Kuklov.

V programe vystúpia spevácke skupiny zo Záhoria a Moravy, celý program bude sprevádzať cimbalová muzika Mateja Kurečku zo Starého Podvorova z Moravy, ktorá po skončení programu bude vyhrávať pre voľnú zábavu pri cimbale.

Organizátori Vás čo najsrdečnejšie pozývajú. Tešíme sa na Vašu účasť.

Vstupné dobrovoľné. O občerstvenie je postarané.


.
Toto je čítané

Senickí dôchodcovia sa stretli na výročnej schôdzi

Na výročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie JDS Senica sa v dome kultúry…

BM: Ustekana sobota