Priamo vo fontáne pri kaštieli sa konala záchranná akcia – odchyt žubrienok. „Vychytali sme niekoľko tisíc žubrienok chránenej ropuchy zelenej v rôznom štádiu vývoja. Fontána by pre ne bola ako pasca, väčšina by sa z nej nedostala,“ vysvetlil poslanec mestského zastupiteľstva Martin Mráz, zamestnanec Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Záhorie, ktorý sa podieľal na odchyte.

 

 

Na pomoc prišli aj žiaci 1. B triedy Spojenej školy sv. Františka Assiského s pani učiteľkou Petrou Janskou. Deti pomocou sieťok neúnavne zbierali drobné živočíchy po celej ploche fontány. Úsmevy na tvárach a nadšenie, s akým pomáhali, hovorili, že sa im úloha záchranárov jednoznačne páčila. Zároveň sa dozvedeli nové poznatky o živote a vývine žubrienok. A ako sa tisícky malých tvorov do fontány vlastne dostali? „Pravdepodobne z Mlynského náhonu, ktorý je od Zámockého parku vzdialený asi 600 metrov,“ povedal M. Mráz. Podľa jeho slov bol presun potrebný aj vzhľadom na plánovanú opravu fontány. Žubrienky boli vypustené na vhodnejšiu lokalitu – mokraď v blízkosti Malaciek.
 

Záchrannú akciu spustilo upozornenie od návštevníkov parku.  Vďaka všímavým ľuďom a rýchlo zorganizovanému odchytu sa tak podarilo zachrániť množstvo budúcich žabiek, ktoré sú dôležitou zložkou ekosystému.

 

-nb-


.
Toto je čítané
streetball chalange Malacky 2024 Mierové námestie

Malacky zažijú po rokoch veľký streetballový turnaj

Mesto Malacky sa v sobotu (29.6.) stane centrom pouličného basketbalu. Na novovybudovanom…

BM Záhada Vedy