V dňoch 22. a 23. júna 2018 slovenskí farmári otvoria svoje brány a umožnia deťom i rodinám vidieť život na mliečnej farme úplne zblízka. V rámci Dňa otvorených dverí bude otvorená aj mliečna farma na Poľnohospodárskom družstve Lozorno.

 

 

Toto podujatie sa realizuje vďaka slovenským prvovýrobcom – farmárom a spracovateľom mlieka v rámci projektu ADOPTUJ KRAVIČKU a kampane Slovenská mliečna rodina.

Brány slovenských mliečnych fariem budú otvorené pre tých, ktorí si adoptovali kravičku a majú záujem svoju kravičku vidieť na vlastné oči. Budú môcť vidieť, kde kravička žije a ako sa o ňu slovenskí farmári starajú.

 

Adoptuj kravičku

Adoptuj kravičku je webová aplikácia umožňujúca virtuálnu adopciu kravičiek a zábavu s adoptovanou kravičkou. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať. V neposlednom rade je cieľom projektu aj prispieť k zvýšeniu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska.

Deti majú možnosť sa priamo v teréne zoznámiť s tým, akú cestu mlieko absolvuje, kým sa od kravičky dostane až na náš stôl.

Projekt Adoptuj kravičku sa realizuje na Slovensku od septembra minulého roka. Zapojilo sa do neho 78 mliečnych fariem, ktoré ponúkli na virtuálnu adopciu celkom 11 000 kravičiek. Zatiaľ je adoptovaných 2 665 z nich, ostatné ďalej čakajú na svojho nového majiteľa. Vybrať si tú svoju môžete z fotogalérie na web stránke www.adoptujkravicku.sk.

 

Ako funguje projekt Adoptuj kravičku?

Je potrebné prihlásiť sa na stránke www.adoptujkravicku.sk a zadať EAN kódy zo slovenských mliečnych výrobkov (10 kódov za jednotlivca a 40 kódov za kolektív). Potom si už len stačí vybrať kravičku z fotogalérie a dať jej meno. Po úspešnej adopcii systém vygeneruje rodný list kravičky. Okrem mena je na rodnom liste uvedený aj názov a sídlo farmy, odkiaľ adoptovaná kravička pochádza. Po adopcii sa očakáva, že ten, kto si kravičku adoptoval, sa o ňu bude aj virtuálne starať. Aplikácia umožňuje kŕmenie a napájanie kravičky, starostlivosť o čistotu kravičky či hru s ňou. Starostlivosť o kravičku sa meria tzv. šťasťomerom, ktorý signalizuje, ako dobre je o kravičku postarané.

Adopcia je virtuálna, „náhradný rodič“ s ňou nemá žiadne starosti, ale je dôležité pretaviť tento virtuálny svet do reality, vysvetľuje Margita Štefániková, riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM): „Pri spustení projektu Adoptuj kravičku v septembri minulého roka sme sľúbili, že tím, ktorí si adoptujú kravičku, umožníme jej návštevu v rámci Dňa otvorených dverí. Vďaka mliečnym farmám, ktoré sú ochotné otvoriť svoje brány sme tento prísľub aj splnili.

Veríme, že pre návštevníkov bude zaujímavé nielen vidieť svoju adoptovanú kravičku, ale budú ich zaujímať aj ostatné veci, ktoré súvisia s výrobou mlieka. Na farmách budú môcť reálne vidieť, v akom prostredí žijú zvieratá, čo je potrebné, aby bolo o zvieratá postarané – aby boli nakŕmené, čisté a podojené. Tiež sa dozvedia o ceste mlieka z farmy do spracovateľského podniku a budú mať možnosť ochutnať mliečne výrobky, ktoré sa vyrábajú z mlieka navštívenej farmy.“

 Svoje záväzky plnia zástupcovia oboch zväzov, SMZ (Slovenský mliekarenský zväz) a SZPM (Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka) pod hlavičkou Mliečneho fondu, do ktorého spoločne prispievajú s cieľom podporovať a zvyšovať spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov, ale aj edukovať verejnosť v oblasti poľnohospodárstva. Informačnými kampaňami sa snažia o zachovávanie tradičných hodnôt a vyzdvihovanie kvality slovenských výrobkov, ktorá nijako nezaostáva za kvalitou mliečnych výrobkov z dovozu, práve naopak.

 

Deň otvorených dverí na farmách a nielen to!

V piatok a sobotu 22. a 23. júna sa deti môžu tešiť na otvorenie farmárskych dvorov. V dopoludňajších hodinách sa zúčastnia prehliadky farmy, ktorej súčasťou bude i ochutnávka mliečnych výrobkov od mliekarní, ktoré sú nákupcami mlieka z fariem, ktoré sa zapojili do Dňa otvorených dverí. Je to krásne prepojenie, že jogurt, maslo alebo nátierka, ktorú v ten deň ochutnajú, boli vyrobené práve z mlieka pochádzajúceho z danej farmy. Mlieko od kravičiek sa tak symbolicky vráti na farmu v podobe mliečneho výrobku.

Okrem Dní otvorených dverí pripravili organizátori aj Veľkú súťaž s kravičkou. Hovorí Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ): . „DOD na farmách je skvelý zážitok pre všetky deti, rodiny i školské kolektívy a bude určite príjemným spestrením blížiaceho sa konca školského roka. Pripravili sme okrem neho aj súťaž o hodnotné ceny, ktorú sme odštartovali na Medzinárodný deň mlieka 15. mája a ukončíme ju 30. júna 2018. Výhry získajú nielen jednotlivci, ale aj kolektívy, ktoré si kravičku adoptovali a pravidelne sa o ňu starajú. Všetky informácie nájdete na www.adoptujkravicku.sk Nezabudnite – nielen tí, ktorí na farmu zavítajú, ale VŠETCI, ktorí majú adoptovanú kravičku, majú do konca mesiaca jún možnosť zapojiť sa do užitočného celoslovenského projektu. Krásnou myšlienkou nám pripomína, aby sme si ctili tekutý biely zázrak – nie „iba“ mlieko ako také, ale najmä mlieko slovenské!

Viac informácií nájdete na: www.adoptujkravicku.sk


.
Toto je čítané

BSK začne rekonštruovať cestu medzi Lábom a Plaveckým Štvrtkom

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začne od pondelka (17. 6.) rekonštruovať cestu medzi…

20 rokov