Strecha na ZŠ Mallého prejde rekonštrukciou. Na riešenie havarijného stavu získalo mesto Skalica dotáciu od príslušného ministerstva vo výške takmer 140 tisíc eur. Od začiatku roka tak ide o ďalšiu finančnú dotáciu, ktorá poputuje formou investícií do školských objektov a dvorov. Na opravy ešte čaká ZŠ Strážnická, na ktorú však kvôli releasingu uzatvoreného v minulom období, nemôže mesto čerpať eurofondy, či žiadať o dotácie.

 

 

Finančný príspevok, ktorý ministerstvo vnútra schválilo mestu, bude použitý na riešenie havarijného stavu strechy. „Ide o účelovo viazané prostriedky. Strecha je v zlom stave a zároveň už ani nevyhovuje aktuálne platným normám,“ povedal Milan Roman, zástupca primátora Skalice. „Ku schváleniu prostriedkov došlo v týchto dňoch. Školské prázdniny využijeme preto v plnom rozsahu na opravu, aby sme nemuseli výrazne obmedzovať vyučovací proces,“ vysvetľuje Milan Roman.
 

V najbližšom období prejdú rekonštrukciami či výstavbou nových športových plôch nielen materské škôlky, ale aj areály základných škôl. Len nedávno skalická samospráva získala napríklad dotáciu z Úradu vlády SR v celkovej výške 63 700 €. Práve z tejto dotácie pribudne na ZŠ Mallého umelý trávnik a zakúpená športová výbava a na ZŠ Strážnická nové multifunkčné ihrisko.

 


.

Osobnosti kraja BSK