Záhorské múzeum v Skalici pripravilo na letnú turistickú sezónu sviežu a širokou diváckou obcou kladne akceptovanú výstavu, tematizujúcu krajinu, prírodu a naturálny svet vôbec.

 

 

Je usporiadaná k životnému jubileu maliara a člena Umeleckej besedy slovenskej, pedagóga ZUŠ Senica, fotografa a kurátora Galérie ZUŠ Senica, dlhoročného zapáleného aktivistu výtvarnej kultúry Štefana Ortha st. (1943 Gajary). Výstava je koncipovaná ako family prezentácia; autor konfrontuje svoje najnovšie maliarske aktivity v kontexte tvorby svojich dvoch synov, ktorí sa popri profesijnej aprobácii – reštaurovaní – venujú i voľnému prejavu.

Spoločnou platformou známej umeleckej rodiny, ktorej korene siahajú až k Martinovi Benkovi, je príbuzná žánrová či námetová akcelerácia diela, tiež rešpekt k estetickým hodnotám na báze zväčša senzuálnych východísk i proporcionálneho dialógu obsahu a klasickej vizuálnej formy. Jednotlivé výtvarné programy sú však názorovo značne diferencované.

Sofistikované, koloristicky plne ozvučené maliarske dielo Štefana Ortha st. je pevne limitované poetikou lokálnej a citovo ukotvenej krajiny už päť desaťročí. Popri trvalej inšpirácii záhorskou nížinou súčasná výstava prináša i nový motivický okruh, tentoraz nezvykle inšpirovaný hornatým terénom Malej Fatry. Oproti autorovej vecno-poetickej citácii reálneho senzuálneho podnetu stojí sugestívna, imaginatívna línia reštaurátora Štefana Ortha ml. Reflektuje krajinu ako rozmarnú hru ilúzií, javisko pre mysteriózne divadlo nespútaných prírodných síl, expanziu halucinogénneho svetla, scénu pre tajomstvá javového sveta. Sochárska skúsenosť Martina Ortha generuje jeho vizuálne reakcie smerom ku koncentrovanejšiemu, minimalisticky a znakovo motivovanému tvarosloviu rovnako v 3D podobe ako v obrazovej ploche. Obsahové i významové súvislosti tvorby sa dlhodobo pohybujú v okruhu kozmogonických mytológií, okolo otázok zrodu i nekonečna, vesmírneho i ľudského bytia.

Výstava pod príznačným názvom ORTHS je dokladom úspešného kontinuálneho vzťahu k fenoménu, deklasovanému často ako tradičný, „out“, i príkladom jeho stálej aktuálnosti v rôznorodých a autenticky signovaných výtvarných programoch.

 

Božena Juríčková

 

Miesto: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Dátum konania: vernisáž výstavy v piatok 13. júla 2018 o 16.00 hod. výstava potrvá do 9. septembra 2018
Organizátori:  Organizátori TTSK – Záhorské múzeum v Skalici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Mesto Senica, Umelecká beseda slovenská, Základná umelecká škola v Senici

Kurátorka výstavy: Božena Juríčková
Kultúrny program: Akordeónové zoskupenie ZUŠ Senica (Martin Čas, Martin Jediný, Mgr. Anna Rýzková)


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

20 rokov