Mesto bolo úspešné s ďalšími eurofondovými projektmi. Po získaní dotácie na záchytné parkovisko v areáli Píly (800 tisíc €) a na výstavbu hlavnej mestskej cyklotrasy z Družstevnej cez centrum na železničnú stanicu (vyše 800 tisíc €) prichádzajú ďalšie finančné injekcie, tentoraz do škôl.

 

 

 

Takmer 260 tisíc € pôjde na modernizáciu učební v troch základných školách, zriaďovateľom ktorých je mesto. Podanie žiadostí o eurodotácie odsúhlasili vlani v máji poslanci mestského zastupiteľstva.

 

 

 

  • projekt Modernejšie v Dérerke

Jeho cieľom je vybudovanie a modernizácia dvoch IKT učební a modernizácia fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole Dr. J. Dérera (o. i. stavebné úpravy, štruktúrovaná kabeláž, počítače, nábytok, 3D tlačiarne, elektronické stavebnice, elektronické váhy, mikroskop). Náklady na projekt sú 45 tisíc €. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 2 251 €.

 

 

  • projekt Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba

Jeho cieľom je modernizácia dvoch IKT učební v Základnej škole na Štúrovej ulici (o. i. štruktúrovaná kabeláž, optický internet, počítače, softvér, 3D tlačiareň). Náklady na projekt sú 31 tisíc €. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 1 547 €.

 

  • projekt Nové učebne – ZŠ Záhorácka

Jeho cieľom je modernizácia troch IKT učební, fyzikálnej, biologicko-chemickej, polytechnickej a dvoch jazykových učební v Základnej škole na Záhoráckej ulici (o. i. štruktúrovaná kabeláž, optický internet, stavebné úpravy, počítače, 3D tlačiarne, interaktívna tabuľa, nábytok). Náklady na projekt sú 181 tisíc €. Mesto sa bude podieľať spolufinancovaním vo výške 9 tisíc €.

 

Ľubica Pilzová


.
Toto je čítané

Zelenina a ovocie v tradičnej strave v Zohore

Zelenina patrila k obľúbeným produktom a potravinovým článkom v minulosti v tradičnej kuchyni Záhoria…

20 rokov