Leto v Malackách nebude iba oddychové a takpovediac „na pol plynu“. Práve naopak, mesto intenzívne opravuje, rekonštruuje, stavia a pripravuje ďalšie projekty.

 

Iba na cestách a chodníkoch sa tento rok preinvestuje vyše 750 tisíc € z mestskej kasy. O dokončení rozsiahleho zateplenia ZŠ Záhorácka, píšeme na strane 2, prehľad ostatných investícií ponúkame v nasledujúcich riadkoch.

 

Mestské centrum sociálnych služieb

Budova MsCSS dostane kompletné zateplenie a nadstavbu s novými izbami, v tých pôvodných sa vybudujú nové sociálne zariadenia. Pribudne nová kuchyňa a technické zázemie. Súčasťou rozsiahlych stavebných prác je aj rekonštrukcia dvora.

 

Veľkomoravská ulica

V prvej fáze rekonštrukcie bude obnovená vozovka a chodníky na Bernolákovej a v križovatke s Hollého.  Druhou etapou bude výstavba cyklochodníka spolu s rekonštrukciou obrubníkov a parkovísk na Veľkomoravskej. Tretiu etapu budú predstavovať chodníky – jeden smerujúci od Hollého sa rozšíri aj pre cyklistov a po osadení nových obrubníkov sa bude rekonštruovať aj cesta. Lokalita Veľkomoravskej má naplánované postupné opravy až do roku 2021.

ZŠ Dr. J. Dérera

Dérerka prázdninuje so stavebnými mechanizmami. Začala sa tam výstavba novej zbernej kanalizácie, celý areál školy dostane novú dlažbu a vyrastie nové multifunkčné športovisko.

 

MŠ Kollárova

Škôlka na Kollárovej je posledným nezrekonštruovaným pracoviskom našej materskej školy. Prvých päť (Štúrova, Bernolákova, Rakárenská, Hviezdoslavova, Záhorácka) už má modernizáciu za sebou. Súčasťou prác na Kollárovej bude zateplenie s novou fasádou a oknami, výmena podláh, modernizácia WC a umyvární či obnova priestorov pre zamestnancov.

Vnútroblok pri CVČ

Novú tvár dostáva už štvrtý vnútroblok na Ulici 1. mája, tentoraz ide o priestor zo strany Ulice Martina Rázusa pri CVČ. Staré betónové panely, kde sa doteraz parkovalo, nahradia spevnené plochy. Nanovo sa vybudujú prístupové komunikácie a chodníky k domom, pribudne osvetlenie, odvedenie dažďovej vody a zelené ostrovčeky.

 

Parčík na Pribinovej

Zelená plocha na Pribinovej pri areáli špeciálnej školy je zrevitalizovaná. V parčíku bola vysadená nová tráva, kvety, kríky a stromy, pribudli lavičky, chodníky a parkovacie miesta.

 

 

Ďalšie investície

V druhej polovici leta sa začne rekonštrukcia ulice Písniky a chodníka na Hviezdoslavovej ulici. Kompletná oprava je pripravená vo vnútrobloku na Námestí SNP a na parkovisku na Ulici 1. mája 37 – 41 (pri rulete). Mesto tiež podalo žiadosť na 350 tisíc € z eurofondov na projekt komunitného centra pri CVČ .

 

Ľubica Pilzová, foto: S. Osuský


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo sa bude venovať úveru na modernizáciu mestskej bytovky

Zastupiteľstvo mesta Senica zaradilo do programu svojho štvrtkového (18.4.) rokovania rozhodnutie o…

BM: Ustekana sobota