Dve bežné parkovacie miesta pri Mestskom úrade v Malackách fungujú v zmenenom režime. Sú vyznačené dopravnou značkou a bielym krížom a slúžia obyvateľom, ktorí idú do budovy niečo urýchlene vybaviť, napríklad do podateľne MsÚ, do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne či na mestskú políciu.

 

 

Tzv. rýchloobrátkové parkovanie platí počas pracovných dní od 7.00 h do 17.00 h. Maximálna doba státia je 15 minút.

Podľa vyhlášky ministerstva vnútra č. 9/2009 sa začiatok parkovania označuje parkovacím kotúčom alebo parkovacou kartou, avšak úplne postačí, ak vodič dá na viditeľné miesto (predné sklo auta) lístoček s ručne napísaným časom príchodu. Dodržiavanie času parkovania kontroluje mestská polícia.

Mesto takýmto spôsobom uľahčuje parkovanie pri verejných inštitútiách. Rovnaké parkovacie miesto je zriadené aj na Ulici F. Kostku pri materskej škole a je k dispozícii rodičoms škôlkarov.

 

-lp-/-otano-


.

BM: Festival Záhrad