Bratislavský samosprávny kraj už o pár dní začne s rekonštrukciou cesty, ktorá spája Rohožník s Malackami. Rekonštrukcia je z veľkej časti hradená z eurofondov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj rozšírenie cesty a následné prekategorizovanie na cestu II. triedy. Cesta bude zavretá už od soboty 1. septembra.

 

 

„Bratislavský samosprávny kraj už začiatkom septembra začne s rekonštrukciou cesty z Malaciek do Rohožníka. Cesta bude od 1. septembra uzavretá až do budúcoročného septembra. Po rekonštrukcii, ktorá bude stáť vyše 8 miliónov eur a väčšina je z eurofondov, bude okrem nového cementobetónového povrchu cesta aj rozšírená zo 6 m na 9,5 m. Vďaka tomu bude na ceste umožnená obojsmerná premávka nákladných áut nad 12 ton a následne bude uskutočnené prekategorizovanie cesty na cestu II. triedy. Uzávierke cesty sú prispôsobené aj autobusové spoje prímestskej dopravy.  Po samotnej rekonštrukcii sa župa postará aj o cestu, ktorá bude najbližší rok plne vyťažená ako obchádzková trasa. Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, ozrejmila vicežupanka Alžbeta Ožvaldová.
 

Cesta Rohožník-Malacky bude uzavretá od 1.9.2018 do 30.8.2019 v celej dĺžke, cca. 7,879 km. Obchádzková trasa bude viesť cez Malacky – Pernek – Kuchyňu a Rohožník. Cesta medzi Rohožníkom a Malackami je dôležitou spojnicou malokarpatského podhoria s okresným mestom Malacky a cez diaľnicu D2 aj s hlavným mestom. Bez stavebných úprav a rekonštrukcie slúži od 70-tych rokov. Stav cesty, vrátane šírky a pevnosti krajníc nezodpovedá súčasnému stavu nárastu automobilovej dopravy, najmä ťažkej nákladnej dopravy a vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Potrebu rekonštrukcie podčiarkuje aj skutočnosť, že je strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre výrobné závody, ktoré sú významnými zamestnávateľmi v regióne.
 

„Celková výška výdavkov projektu je financovaná v pomere: 50% zo zdrojov EÚ, 45% zo zdrojov štátneho rozpočtu a 5% spolufinancovanie z vlastných zdrojov BSK, pričom BSK financuje aj všetky vyvolané investície stavby, ako napr. preložku vysokotlakokého plynovodu, preložky ostatných inžinierskych sietí, zjazdy a výjazdy na cestu a pod. Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi venujúcej sa doprave v regióne a Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka,“ doplnil projektový manažér Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Marek Horváth.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota