Zábavno-obchodné centrum MAX Skalica v spolupráci s Mestom Skalica, Nadáciou TA3, OZ BANANA EVENTS, Športovým klubom  ŠK Skalica – atletickým oddielom a Slovenským červeným krížom Senica organizuje 14.10. druhý ročník charitatívneho behu s názvom SKALICA MAX RUN 2018.

 

 

Celý projekt vznikol pred rokom, keď sme po prvý krát zorganizovali túto dobročinnú akciu za účelom pomôcť deťom s postihnutím pohybového ústrojenstva.

Minulý rok sme pomohli 15 ročnej Kristínke , ktorej hneď po narodení diagnostikovali Larsenov syndróm. Túto dobročinnú akciu  prišlo podporiť  vyše 200 bežcov a okrem rôznych iných darčekov sa vyzbierala suma 1 259 €, ktoré pomohli Kristínke na kúpu nového a kvalitnejšieho vozíka .

Projekt SKALICA MAX RUN 2018 je druhý ročník behu, jedinečný svojho druhu,

 

Tento rok spoločne pobežíme za Alexa, nechodiaceho 13- ročného chlapca.

Diagnóza je Detská mozgová obrna a epilepsia. Komunikuje pomocou jednoduchých znakov a pri každej činnosti je závislý na pomoci druhej osoby. Jeho zdravotný stav vyžaduje pravidelnú rehabilitáciu, ktorá je finančne veľmi náročná. Preto by sme chceli rodine pomôcť a  prostredníctvom štartovného a dobrovoľného príspevku uhradiť aspoň časť nákladov na jeho rehabilitáciu.

 

 

                                       PROPOZÍCIE

Riaditeľka pretekov:                Ing. Daniela Takáčová
Hlavný rozhodca:                   Zdeněk Zalubil
Prezentácia:                            Emília Zalubilová
Manager:                                 Ing. Soňa Postová
Zdravotník:                             Stredná zdravotnícka škola Skalica, p. Kučerová
Termín behu:                          14. október 2018.
Kategórie:
200m               jednotná žiacka kategória  – 200 m
2700m             rekreační bežci, žiaci a žiačky  12 – 15 rokov
5400 m           ženy
8100 m           muži

Prezentácia :                           od 9:00 do 10:15 hod.  ZOC  MAX Skalica
Štart:  10:30 hod. – detský beh, 11:00  hod.- hlavný beh – spoločný štart všetkých kategórií

Dobrovoľný príspevok:            5€
On-line prihlášky:                    www.pretekaj.sk

Pre bežcov bude zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie.

Preteky sa bežia s čiastočným obmedzením cestnej premávky. Pretekári bežia na vlastnú zodpovednosť, zodpovedajú za svoj zdravotný stav, sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v deň pretekov.

Sprievodné aktivity počas podujatia:

Slovenský  červený kríž Senica –  meranie telesných hodnôt
Stredná zdravotnícka škola Skalica – relaxačné  masáže
Detské aktivity
Hudobný program
Tombola
Svojím registračným číslom budú všetci bežci zapojení do tomboly, ktorá bude vyžrebovaná po ukončení hlavného behu.

V kategórii mužov a žien prvý traja pretekári získajú hodnotné vecné ceny. Všetky deti, ktoré pobežia detskú trať, budú odmenené.

Tešíme sa na všetkých , ktorí prídu podporiť túto krásnu akciu.


.

BM: Ustekana sobota