Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 24. až 28. septembra 2018, v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.,
realizovať výlukové práce v úseku Brezová pod Bradlom – Jablonica.

 

Ilustračné foto.

 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizujú práce na jednokoľajnom priecestí v km
6,487, s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1826. Dôvodom prác je zhoršujúci sa stav priecestia. Súčasťou
prác bude prečistenie štrkového lôžka, výmena podvalov, upevňovadiel a zriadenie nového asfaltového povrchu.
Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.
 

Cestná uzávierka priecestia potrvá nepretržite od 24. septembra od 8.00 hod. do 28. septembra do 13.00
hod. Obchádzka povedie cez zriadené náhradné priecestie vedľa uzavretého priecestia.


.

Osobnosti kraja BSK