Do tretice všetko dobré – táto stará známa veta určite platí v prípade Základnej školy Dr. J. Dérera. Mesto totiž na tretí pokus uspelo so žiadosťou o dotáciu na novú telocvičňu. Tá pôvodná už kapacitne nepostačuje na množstvo žiakov, ktorí túto školu navštevujú. Prvým dvom žiadostiam Malaciek nemohlo ministerstvo školstva vyhovieť z dôvodu množstva uchádzačov a obmedzených finančných zdrojov.

 

Areál ZŠ Dr. J. Dérera. V pozadí stará telocvičňa, za ktorou bude stáť nová.

 

Po kompletnej rekonštrukcii školského dvora, kde vzniklo nové multifunkčné ihrisko, budú mať žiaci na Dérerke ešte viac možností športovať. Nová telocvičňa vyrastie v tesnej blízkosti tej starej. Na jej výstavbu poskytlo ministerstvo školstva 150 tisíc eur, čo predstavuje najvyššiu možnú dotáciu. Predpokladaná celková suma je 250 tisíc eur. „Do tretice sme už azda ani neverili úspechu projektu, ale primátor mesta nás ubezpečoval, že dobré projekty musia vyjsť. A ono to vyšlo,”  spokojne konštatoval viceprimátor mesta a člen Rady školy Milan Ondrovič. K úspechu prispel aj predseda okresnej rady SNS Stanislav Haramia, ktorý má k Dérerke blízky osobný vzťah: „Na tejto škole som vyrastal aj spolu s mojimi dvoma bratmi, dnes ju navštevuje moja dcéra. Keďže som projektantom a mám skúsenosti s podávaním žiadostí, rád som pomohol pri finalizovaní žiadosti. Ako aktívneho športovca ma teší aj fakt, že deťom pribudnú možnosti pohybu počas vyučovania aj vo voľnom čase.“

Keďže sa už objavujú otázky, či sa výstavbou telocvične nezničí čerstvo zrekonštruovaný školský dvor, požiadali sme viceprimátora o odpoveď. „Nová telocvičňa bude pristavovaná vzadu za tou pôvodnou. Stavenisko bude prístupné od Námestia SNP, takže nové ihrisko ani školský dvor nebudú zaťažené pohybom stavebných mechanizmov,“ vysvetlil M. Ondrovič.

A treba dodať, že stará telocvičňa nezostane „na ocot“. Naopak, súbežne s výstavbou novej telocvične podstúpi kompletnú rekonštrukciu.

 

-lp-/-otano-


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota