Mesto už podpísalo zmluvu o finančnom príspevku na výstavbu nosnej cyklotrasy. 860 tisíc €  dostaneme od štátu a z eurofondov, ďalších 45 tisíc € dáva do projektu mesto ako povinné spolufinancovanie. Momentálne sa pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa.

 

Ilustračné foto 123rf.com

 

Na prvý pohľad sa zdá, že 905 tisíc € je na výstavbu cyklotrasy až príliš. „Je to veľa peňazí, ale ide o komplikovanú 2,5 m širokú samostatnú cestu pozdĺž celého mesta. V rámci budovania cyklotrasy s obrubníkmi, elektroinštaláciou a osvetlením budeme upravovať aj priľahlé chodníky a parkoviská, napríklad pred hotelom Tatra či na Radlinského. Okrem toho 200 tisíc z celkovej sumy zhltne rekonštrukcia centrálnej svetelnej križovatky. Ide o najväčšie dielo v rámci celého projektu cyklotrasy. Naším cieľom je bezpečne previesť cyklistov cez križovatku, kde budú mať svoj vlastný koridor. Nato je ale potrebné preložiť odbočovacie rameno pre autá, ktoré idú zo Záhoráckej doprava na M. R. Štefánika, bližšie ku križovatke,“ vysvetľuje viceprimátor Milan Ondrovič.

 

Rekonštrukcia vnútrobloku a parkovísk pri MCK a za Korzom
Súčasťou výstavby cyklotrasy na Záhoráckej budú aj stavebné úpravy okolia. Na základe iniciatívy poslancov za túto mestskú časť Viery Márie Adamovičovej, Pavla Spustu a Martina Mráza sa projekčne pripravuje rekonštrukcia vnútrobloku a uličky pri Mestskom centre kultúry a za Korzom. M. Mráz: „Obyvatelia sa často obracajú na súčasnú trojicu poslancov s návrhmi, čo všetko by sa dalo zlepšiť. Ich požiadavky sme tlmočili mestu, a preto môžem povedať, že sa počíta s kompletnou rekonštrukciou parkovísk v tejto lokalite, vďaka čomu sa zvýši počet parkovacích miest. Vítame, že projekt postupuje, že mesto s ním reálne uvažuje a plánuje rekonštrukciu vnútrobloku spojiť na budúci rok s výstavbou nosnej cyklotrasy.“ Podľa našich informácií sa parkoviská pri MCK a pri Korze prepoja novou cestou, ktorá zvýši nielen obslužnosť a komfort vodičov, ale aj bezpečnosť chodcov.

Aktuálne sa riešia jej technické parametre.

 

Radlinského ulica sa zmení
Novú tvár dostane Radlinského ulica. Popri výstavbe cyklotrasy sa počíta s jej rekonštrukciou, v rámci ktorej pribudne zeleň a mobiliár. Mesto požiadalo energetikov, aby zlikvidovali staré betónové stožiare, a samo zaplatí nové zemné vedenia. Nevyhovujúce a miestami aj nefunkčné verejné osvetlenie nahradí nové. Budú to špeciálne tyčové lampy s mierne tlmeným osvetlením.

 

Ak všetko dobre pôjde…
Nosná cyklistická diagonála sa začne na Družstevnej, kde bude označená piktogramom, pokračovať bude po Záhoráckej a Radlinského až na stanicu. Súbežne s ňou sa bude stavať aj cyklotrasa od Sasinkovej. Ak všetko dobre pôjde, na jar by sa hlavná mestská cyklotrasa mohla začať budovať a koncom leta budúceho roku by ju verejnosť mohla dostať do užívania.

 

Ľubica Pilzová


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024