Na štvrtkovom (18.10.) stretnutí predsedovia Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci medzi obidvomi krajmi. Spoločný projekt sa týka partnerstva pri organizácii verejnej dopravy s cieľom vybudovania spoločného vnútorne previazaného integrovaného dopravného systému.

 

 

Spoločné memorandum je prvým krokom napríklad aj k tomu, aby stačil na cestovanie po oboch krajoch jeden integrovaný cestovný lístok, či aby spoje by na seba nadväzovali naprieč krajmi.

 

„Preprava medzi Trnavským a Bratislavským samosprávnym krajom je veľmi intenzívna. Nebavíme sa len o hlavných mestách kraja, medzi  Trnavou a Bratislavou, ale veľmi živo to funguje aj na Záhorí napríklad Skalica, Senica, smerom na Malacky a opačne. Takto môžeme ukázať Slovensku, že sa dá spolupracovať. Integrácia dopravy ide ruka v ruke so zlepšovaním a opatreniami, ktoré podnikáme v oblasti dopravy, či už pri rozširovaní cestnej infraštruktúry, jej modernizácii, pomoci pri dobudovaní diaľničného okruhu Bratislavy D4 R7, ale aj v ďalších opatreniach. To, že budú jednotné cestovné lístky je len nápomocné,povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

 

Memorandum je dôkazom inovatívneho partnerstva inštitúcií územnej samosprávy. Je založené na princípe dosahovania výsledkov v oblasti rozvoja samosprávnych krajov a v záujme zefektívnenia a skvalitnenia služieb v oblasti verejnej dopravy. Jeho primárnym cieľom je optimalizácia a harmonizácia existujúcich služieb vo verejnej doprave na území obidvoch samosprávnych krajov. V záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku, budú vytvorené spoločné koordinačné pracovné skupiny, ktoré sa budú zaoberať jednotlivými bodmi. Spoločným cieľom oboch krajov je vytvorenie jedného spoločného vnútorne previazaného systému verejnej dopravy na území ako Bratislavskej tak aj Trnavskej župy.

 

„Ide o integráciu dopravy a hlavne odbúranie administratívnych prekážok na to, aby región v našom kraji Záhoria, stredu – Trnavsko, Hlohovecko, Piešťansko, ale aj juh – Dunajská streda, Galanta a problémové body ako Šamorín, aby dostali zmysel, treba začať spolupracovať na úrovni krajov a všetkých zainteresovaných operátorov v doprave. Zároveň by sme chceli aj týmto symbolickým gestom, podpísaním Memoranda, spolupracovať aj so štátom. Integrovaná doprava znamená lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie, menej finančne náročné prepravovanie a naším hlavným cieľom je, aby sa z individuálnej dopravy viac ľudí, na základe ich rozhodnutí, dostalo do verejnej dopravy,vysvetlil Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja.

 

Integrovaný dopravný systém je systém dopravnej obsluhy určitého územia verejnou dopravou zahŕňajúci viac druhov dopravy a linky viacerých dopravcov, ktoré si vzájomne nekonkurujú, ale sú vhodne previazané a spoločne tvoria jeden dopravný systém. A práve takýto systém bude naplnením tohto jedinečného memoranda, ktorý spojí do systému dva kraje.

 

 


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota