Primátor Malaciek Juraj Říha odmieta tvrdenia, zverejnené vo volebných novinách poslanca MsZ Mariana Novotu. V jednom z článkov sa uvádza, že v Malackách údajne vzniká nová skládka, kam sa vraj vozí nebezpečný odpad so súhlasom primátora.

 

Primátor mesta Juraj Říha

 

Ide o mestský pozemok blízko Stupavskej ulice, ktorý predtým patril Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a bola na ňom stavebná suť, pochádzajúca zo starých budov vodární. Mesto tam plánuje novú kompostáreň, ku ktorej už má vydané stavebné povolenie. „Keďže sa uchádzame o dotáciu na jej výstavbu, boli by sme sami proti sebe, ak by sme dali pozemok niečím zapratať. Pán poslanec sa krátko pred voľbami takto hlboko znížil k osobným útokom nielen voči mne, ale voči zamestnancom mesta, riaditeľom našich organizácií i Malačanom. Vnímam to tiež ako útok na našich politických partnerov, s ktorými komunikujeme projekt kompostárne. Považujem to za veľmi krátkozraké,“ povedal J. Říha.

 

 

Na základe podnetu obyvateľa z minulého týždňa na Mestský úrad Malacky poslal primátor okamžite na miesto hliadku polície, aby zistila totožnosť vodičov, a zároveň nariadil výkon kontroly. Z prvého prešetrenia vyplýva, že ide o výkopovú zeminu, a teda žiadny nebezpečný odpad.  Primátor: Namiesto toho, aby sa pán poslanec informoval na mestskom úrade, šíri poplašné správy a straší Malačanov. Musím preto upokojiť všetkých našich spoluobčanov, že nijaký nebezpečný odpad sa do Malaciek nevozí, a už vôbec nie so súhlasom či vedomím primátora. Pán Novota hlása na svojich billboardoch heslo Slušne a zodpovedne. Strašenie obyvateľov akousi novou nebezpečnou skládkou nepovažujem ani za slušné, ani za zodpovedné.

 

Na oplotení materskej škôlky visia billboardy aj kandidátov na primátora Novotu a Dubana. Tí dávajú zarobiť spoločnosti, s ktorou sa mesto už dva roky súdi o vypratanie.

 

Primátor nariadil začatie priestupkového konania. Priestupca bude postihnutý a dostane príkaz uviesť pozemok do pôvodného stavu. Keďže sa na mieste objavujú neznáme osoby, ktoré sa pokúšajú vyviezť komunálny odpad, mesto na pozemku zabezpečí funkčnú závoru.

 

 


.

Labková patrola