Dňa 16.10.2010 sa konala ďalšia akcia VYČISTIME NAŠE LESY. Prvé dve akcie na Drahách a pri Morave boli celkom úspešné a taktiež netreba zabúdať na čistenie a maľovanie Studienky v MSJ, za čo všetkým zúčastnením patrí veľká VĎAKA.

Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na našich lesoch a prišli pomôcť s ich vyčistením. Taktiež veľká vďaka patrí Obecnému úradu a jeho zamestnancom, ktorí zabezpečili odvoz a likvidáciu odpadu a nebolo ho veru málo ( 4 vlečky ). Tiež za poskytnutie finančných prostriedkov na vrecia, rukavice a malé občerstvenie.

Zišli sme sa v hojnom počte a bolo vidieť, že naozaj nám nie je osud našich lesov ľahostajný. Veľmi ma potešilo, že nás bolo tak veľa a aj to, že prišli deti a pomáhali ako sa len dalo.

Chcem, aby sme si uvedomili, že všetko má zmysel
Chcem len povedať, že denne sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa pýtajú, prečo čistíme okolité lesy, keď aj tak tam ten odpad bude znova. Moja odpoveď znie: „A načo si perieme oblečenie, keď aj tak ho budeme mať zase špinavé?“ Chcem len, aby sme si uvedomili, že všetko má zmysel, všetko okrem toho, sedieť doma a kritizovať. Nepredpokladám, že sa k tomuto článku dostanú práve tí ľudia, ktorí nám našu prírodu znečisťujú, no pevne verím, že každý z nás má rád prechádzky v lese, spev vtákov, čistý vzduch, alebo vôňu kvetov a ak je to v našich silách, tak jej predsa môžme pomôcť.

Ešte raz všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEM.

Silvia Stupavská


.

Labková patrola