S prichádzajúcou zimou sa postupne dokončujú ďalšie rozpracované mestské projekty. Okrem škôlky na Kollárovej je tesne pred odovzdaním aj Mestské centrum sociálnych služieb a ulica Písniky. Naopak, vnútroblok na Námestí SNP je už hotový.

 

 

Mestské centrum sociálnych služieb

Nadstavba a kompletná rekonštrukcia Mestského centra sociálnych služieb je jedným z najväčších diel aktuálneho volebného obdobia. Dokončenie stavebných prác sa očakáva  v polovici novembra a koncom mesiaca sa mohlo začať sťahovanie klientov do nových, resp. zrenovovaných priestorov.

V rámci stavby sa objavili aj problémy, napríklad vtedy, keď počas letných dažďov cez otvorenú strechu budova zatiekla. V týchto dňoch sa dokončujú práce v novej nadstavbe, teda na treťom nadzemnom podlaží (obkladačské práce, maľovanie). Na druhom podlaží prešli veľkou zmenou aj pôvodné izby. Klienti v nich predtým mali vlastnú kúpeľňu, avšak toalety boli spoločné na chodbe. Mesto vyhovelo požiadavke riaditeľky zariadenia Melánie Dujsíkovej a po súhlase poslancov mestského zastupiteľstva s dofinancovaním prác bude mať každá izba aj svoje vlastné WC. 

V týchto dňoch je už funkčná kuchyňa a jedáleň, hotová nová fasáda, obnovené kancelárie pre zamestnancov a nový vstupný vestibul, ktorý bude zároveň slúžiť ako kancelária dispečera pre sociálny taxík. V rámci revitalizácie areálu pribudli nové chodníky, lavičky a altány.

Vnútroblok na Námestí SNP

Vnútroblok je zrevitalizovaný: nová zámková dlažba, rozšírené parkovanie, odstránené staré prístrešky, nové spojné chodníky k domom, nové zelené plochy, nové verejné osvetlenie. Zmenil sa aj prístup pre autá, ktoré sa teraz do priestoru dostanú od Jilemnického. „Tento projekt som ako poslankyňa komunikovala s obyvateľmi a jeho výsledná podoba vznikla práve z ich pripomienok,“ povedala poslankyňa Lucia Vidanová. 

Vnútroblok je prvou etapou revitalizácie tejto lokality, pokračovať sa bude Námestím SNP a Ulicou Ľuda Zúbka.

Písniky

Dokončenie rekonštrukcie sa predpokladá okolo 8. novembra. Práce sa síce mierne spomalili, avšak dôvod obyvateľov Písnikov poteší. Na ulici v tzv. časti U mali dlhodobý problém so zamŕzaním vody, a tak sa s prosbou o riešenie obrátili na mesto. Napokon sa podarilo s vodárňami vyrokovať modernizáciu vodovodu v rámci aktuálnej rekonštrukcie ulice. Keď sa skončia všetky práce, Písniky budú mať nový asfalt, obrubníky, vydláždené vjazdy do dvorov, obnovené vodorovné dopravné značenie a autobusovú zastávku.

 

-lp-


.

BM: Festival Záhrad