Vznik prvej ČSR bol najvýznamnejším okamihom slovenských dejín 20. storočia. Pred sto rokmi sa rodila slovenská sloboda.

 

 

Slováci sa v rámci Československej republiky dotvorili na moderný sebavedomý európsky národ. Dnes si už len málo mladých ľudí vie predstaviť a naplno uvedomiť, aké zmeny priniesol pre slovenský národ vznik Československej republiky 28. októbra 1918, a preto sme chceli študentom našej školy priblížiť tieto historické udalosti prostredníctvom kultúrno-edukačného programu s názvom „Vivat Republica!“.

 

Program, ktorého autorkou bola Mgr. Jana Obuchová, prezentoval nielen politické udalosti, ktoré boli úzko späté so vznikom prvej ČSR, ale jeho súčasťou bola aj dobová hudba, tanec a spev v podaní našich talentovaných študentov.

 

Študentské publikum našej školy bolo vtiahnuté do deja prostredníctvom zábavno-vedomostných súťaží, v ktorých najúspešnejšie tímy získali pamätné medaily. Naším cieľom bolo poukázať na dôležitosť tejto storočnice a prostredníctvom kultúry zanechať hlboký umelecký dojem v srdciach našej mladej generácie. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo.

Jana Obuchová


.
Toto je čítané

BSK: Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do krabice s výstelkou

Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do kartónovej krabice s…

20 rokov