Akú úlohu zohrávajú rastliny okolo nás, prečo sú pre nás dôležité, prečo názvy rastlín často súvisia s ich vlastnosťami?

 

 

 Odpovede na  tieto otázky  sa dozvedeli deti z MŠ na podujatí – Rozprávkový herbár. A prečo rozprávkový? Aj k rastlinám sa často viažu zaujímavé príbehy, ktoré môžete nájsť v malej knižke už spomínaným názvom.
V podaní rozhlasového herca Alfréda Swana si deti vypočuli príbeh o púpave a čakanke, dozvedeli sa čo je herbár, ako sa lisujú rastliny a aký je povrch listu pod mikroskopom. Deti si z podujatia okrem nových informácií odniesli aj  pekný darček – knižku Rozprávkový herbár, ktorý si môžu postupne dopĺňať o nové vylisované rastlinky.

 

Brázdovičová, CVČ Malacky

.

Je ok, ak nie si ok BSK