Francúzska Misia k storočnici I. svetovej vojny, Francúzsky inštitút na Slovensku a MŠ SR pridelili vzdelávacej inštitúcii Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky označenie Storočnica „Centenaire” v súvislosti so zapojením sa do Slovensko-francúzskej výzvy 2018 „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika”.

 

 

Označenie storočnica vytvorila Misia k storočnici I. svetovej vojny. Táto organizácia bola zriadená vládou Francúzskej republiky s cieľom podporiť kvalitné projekty vytvorené v rámci príprav 100. výročia I. svetovej vojny. Uvedené označenie slúži na odlíšenie najinovatívnejších, najkvalitnejších, najoriginálnejších a najlepšie štruktúrovaných projektov.

Elena Krajčírová


.

BM: Ustekana sobota