Súbežne s komunálnymi voľbami prebiehalo v sobotu (10.11.) v najmenšej obci skalického okresu Koválovci miestne referendum s 11 otázkami. V platnom referende občania rozhodli, že  sa nechcú pripojiť k väčšej obci a obec má doplácať na prevádzku potravín a prevádzkovať hostinec.

 

Zdroj: Kovalovec.sk (CBS)

 

Obec Koválovec má 147 obyvateľov a hospodári s rozpočtom 292 900 € (rok 2018). Miestneho referenda sa zúčastnilo 75 voličov (66,4%). Viac ako 80% občanov odmietlo spojenie s inou väčšou obcou a zrušenie obecného zastupiteľstva. Rovnako je veľká väčšina za dotovanie predajne potravín, ktorú obec už teraz väčšinovo vlastní (49,63%), a za predloženie reformy autobusových spojov, ktorá zabezpečí autobusové spoje v rozsahu približujúcom sa ostatným obciam skalického okresu.

Koválovčania chcú rozširovať obec výstavbou 22 nových rodinných domov v lokalite Chmelnice.  Viac ako 80% obyvateľov súhlasilo v referende s doterajším smerovaním obce, v ktorej na post starostu kandidoval len súčasný starosta Patrik Renovášek. Starosta vykonáva svoju funkciu na čiatočný úväzok a ostatný čas je predavačom v obci väčšinovo vlastnenej predajni potravín Jednota Koválovec.

Na verejný vodov, ak bude v obci zriadený, sa bude chcieť pripojiť 65 % obyvateľov. Najnižšiu podporu “len” 63% mala otázka či má obec prevádzkovať hostinec.

 


Obec Koválovec leží vedľa Radošoviec a budúci rok oslávi 625. výročie prvej písomnej zmienky.
V obci funguje dobrovoľný hasičský zbor, poľovníci, futbalový klub FC 2000, ktorý hráva len priateľské zápasy, a hokejbalový klub hrajúci od roku 2006 Oblastnú hokejbalovú ligu v Lopašove. Deti navštevujú materskú a základnú školu v Radošovciach kam chodia obyvatelia aj na poštu, matriku či lekárovi. Obec spadá pod rímskokatolícku farnosť Chropov. Pravidelné bohoslužby sa v kostole sv. Martina konajú vo štvrtok a nedeľu. Posledné roky sa počet obyvateľov v obci pohybuje nad 140 obyvateľov. V roku 1961 mala podľa záznamov ešte 365 obyvateľov. Najväčšia vzdialenosť v chotári je od severovýchodného okraja Koválovských lúk po ústie Koválovského potoka do priehrady  6,7 km. Koválovčania podľa veku: do 18 rokov 22,4 %, 18-62 rokov 53,1 % a nad 62 rokov 24,5 %. » zdroj: Kovalovec.sk


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

BM Záhada Vedy