40 študentov Gymnázia na Ulici 1. mája  v Malackách sa v dňoch 7. – 11. 11. 2018 pod vedením Mgr. Jánošíkovej a Mgr. Bergerovej, PhD., zúčastnilo exkurzie do švajčiarskeho CERNu. Exkurzia naviazala na bádateľské aktivity žiakov, ktoré realizujú v škole v rámci predmetu Experimentálne vedy.

 

 

Po absolvovaní dlhej a náročnej cesty sme hneď prvý deň navštívili interaktívnu expozíciu Technorama v meste Winterthur.  Technorama je najväčšie vedecké centrum (expozícia) v Európe, kde si návštevníci môžu exponáty aj chytiť a vyskúšať rôzne pokusy. Tri hodiny v expozícii ubehli ako voda, ale študenti si mohli vyskúšať viac ako 500 pokusov z oblasti fyziky, chémie a biológie.

Počas druhého dňa sme navštívili CERN, kde sme sa dozvedeli o fungovaní urýchľovača častíc, ako sa žiaci v budúcnosti môžu dostať na stáž priamo do CERNu, ale aj to, čo všetko sa v CERNe skúma. Študenti sa o problematiku intenzívne zaujímali a kládli veľa otázok. V poobedných hodinách sme si  prešli historické časti Ženevy.

Posledný deň sme sa lanovkou vyviezli na vrch Säntis, ktorý sa týči do výšky 2505 m.n.m. Horský masív Alpy sa  pred nami rozprestieral v celej svojej kráse. Po krásnom výhľade nás čakala dlhá cesta domov a zvítanie sa s rodičmi.

Naše poďakovanie patrí AMAVETu, vďaka ktorému sme sa tejto exkurzie mohli zúčastniť. Pán   sprievodca neúnavne odpovedal na všetky otázky a študentom poskytoval veľmi zaujímavé informácie. Cestou do Švajčiarska i nazad sa   veľa dozvedeli  o krajinách, cez ktoré sme postupne prechádzali. Oboznámili sa so zaujímavosťami daných regiónov a osobnosťami, ktoré v týchto regiónoch žili.

 

Júlia Jánošíková


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota