Materská škola na Ulici Jána Kollára po štyroch mesiacoch opäť ožila detským štebotom. Počas tohtoročného leta podstúpila kompletnú modernizáciu vnútorných priestorov, fasády aj exteriéru.

 

 

Okrem mestských peňazí výrazne pomohli aj externé zdroje. Mesto sponzorsky zabezpečilo v areáli nové chodníky a osvetlenie vrátane kabeláže a stožiarov. Okrem toho 110 tisíc € poskytol štátny Envirofond  na zateplenie, nové okná a dvere.  
 Vďaka rekonštrukciám všetkých šiestich elokovaných pracovísk materskej školy Malacky ako jedno z mála miest na Slovensku nemajú problém s prijímaním detí.

-lp-/-otano-


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024