Nepuačte že sem odešua, vječnú spomínku si na mňa uchovajte. S hubokým žálem v srdéčku a velikú suzú v oku, dávame na známost šeckým pozestauým, príbuzným,známým, že nás opusciua naša drahá, milovaná a preklínaná mama, starenka a kamarádka pani basa umreua po dúhej, čaškej a úmornej roboce v noci ze soboty na nedzelu.

V Kútoch v pondelok
Obec Kúty Vás pozýva na pochovanie basy v pondelok 15. februára 2010 o 20.00 hod. v DK Kúty. Hrá: hudobná skupina Grafic a folklórný súbor Gbelan.Vstupné : 1 Euro.

V Sekuliach v utorok
Našu drahú zesnuú vyprovodzíme na poslední cesce k jejímu 6 týdenímu odpočívaní, za účasci pjekných chuapcú ze Sekúl a Sekulskí Draci v úterý 24. februára o 19:00 hodzine. Kedy sa s ňú rozúčime v dzedzine Sekule v Kulturáku Tejto poslední odebírce bude predchádzat Fašangové chodzení maškar po dzedzine Šecky maškare sa zejdú 8:05 hodzine u Kulturáka a potom sa prejdú krokem lážo plážo spouem ze skupinú“Sekulskí Draci” po ceuej dzedzine až do 18:03 hodziny. Pújde sa aj na Radnicu, Základní školu, do robot a k ludom kerí maškare s radoscú uvítajú.

Ménem ceuej smúteční rodziny: Pjekní chuapci ze Sekúl

Pridaj komentár

.

INAT Rezanie laserom