Vo štvrtok 29. novembra sa v Kultúrním domečku (kino) uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva mesta Malacky, ktorým sa oficiálne začalo funkčné obdobie samosprávy pre roky 2018 – 2022. Zúčastnili sa na ňom aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

 

 

Program rokovania bol rozdelený na slávnostnú a pracovnú časť. Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta prítomným oznámila predsedníčka mestskej volebnej komisie Alena Kmecová. Novozvolený primátor Malaciek Juraj Říha a novozvolení mestskí poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a prevzali si osvedčenia o zvolení.

Podľa slov primátora J. Říhu, ktoré predniesol v slávnostnom príhovore, kľúčovou pre neho zostáva spolupráca a tiež vzájomná dôvera. Podotkol, že mesto Malacky si počas uplynulých štyroch rokov udržalo pokoj a stabilitu. „Verím, že spoločne dotiahneme aj naše začaté projekty,“ povedal primátor.

 

V pracovnej časti poslanci schválili dlhodobé uvoľnenie poslanca MsZ Milana Ondroviča na výkon funkcie zástupcu primátora mesta a určili jeho plat.

 

Poslanec Pavol Tedla bol v zmysle zákona o obecnom zriadení poverený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci Martin Macejka, Pavol Tedla, Zuzana Baligová, Anton Pašteka a Jozef Mračna budú môcť vykonávať občianske obrady.

 

Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu bol zvolený Anton Pašteka a za členov komisie Martin Macejka a Pavol Tedla.

-red-/-otano-


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota