Decká z mesta 1. kampaň

Verejné čítanie z knihy „DOKTOR MRÁZ“ v MCK Malacky

Tlačová správa 0

V utorok (4.12.) zavítala do Malaciek spisovateľka Denisa Fulmeková. V galérii Mestského centra kultúry už po tretíkrát prezentovala svoju knihu, tento krát to bol Doktor Mráz – príbeh odohrávajúci sa v „nemenovanom“ mestečku koncom 30. rokov minulého storočia.

 

 

Podujatie uvádzal známy moderátor a milovník kníh Dado Nagy a svojím príjemným hlasom sa zapojil herec Alfréd Swan, ktorý čítal úryvky z knihy. V príjemnej komornej atmosfére prebiehala debata o vzniku historického románu, o pátraní v archívoch, o ťažkých časoch a ľudských osudoch z počiatku nacistickej okupácie i o spisovateľskej tvorbe vôbec. Pani Denisa Fulmeková má blízky vzťah k Malackám, rada a pomerne často sa sem vracia a Knižnica MCK – Malacky plánuje spoluprácu s ňou aj do budúcnosti. Knihu „Doktor Mráz“ si môžete zakúpiť v našej knižnici na Záhoráckej ul. 1919.

Gymnazium Osemročné štúdium