V roku 2019 čakajú Malacky dva obrovské investičné projekty: prvým je výstavba záchytného parkoviska, druhým výstavba hlavnej mestskej cyklodiagonály. Prípravné práce na parkovisko sa už začali.

 

 

Vyrastie v areáli bývalej Píly, ktorý už je kompletne vyčistený. Malacky získali na výstavbu záchytného parkoviska dotáciu 810 tisíc eur z eurofondov, z ktorej časť sa použila na kúpu pozemku a bude sa z nej financovať aj vybudovanie prípojnej cesty od nadjazdu.

 

Záchytné parkovisko so systémom inteligentného parkovania bude mať kapacitu 89 miest. Mesto už onedlho spustí proces verejného obstarávania na dodávateľa. Na jar by sa malo začať stavať a verejnosť by ho mohla dostať do užívania pravdepodobne koncom leta 2019.

-lp-/-otano-


.

BM: Festival Záhrad