Európska komisia podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov aj návštevníkov v parkoch, na námestiach, vo verejných budovách, knižniciach, zdravotných strediskách a múzeách všade v Európe prostredníctvom iniciatívy WiFi4EU. Na Záhorí prispeje 15 000 eurami šiestim obciam.

 

 

Rozpočet iniciatívy WiFi4EU na roky 2018 – 2020 je 120 miliónov EUR. Na začiatku pôjde o inštaláciu najmodernejších Wi-Fi zariadení v centrách spoločenského diania. Z celkového počtu 13 198 prihlášok bolo 252 zo Slovenska, exekutíva EÚ z nich vybrala 93 dedín, obcí, miest a mestských častí. Medzi nimi boli aj obce a mesto zo Záhoria, každá samospráva získa 15 000 eur:

  • Šaštín-Stráže
  • Vysoká pri Morave
  • Stupava
  • Moravský Svätý Ján
  • Hradište pod Vrátnom
  • Vrádište

 

„Prepojenosť s prínosom pre všetkých znamená, že by nemalo záležať na tom, kde žijete alebo koľko zarábate. Dnes preto navrhujeme, aby do roku 2020 každá európska dedina a každé európske mesto boli vybavené bezplatným bezdrôtovým internetovým pripojením v blízkosti hlavných centier verejného života.“ povedal pri predstavení projektu WIFI4EU Jean-Claude Juncker predseda Európskej komisie.

 

Obce majú na vybudovanie bezplatného wifi pripojenia 1 a pol roka. Prevádzkovať bezplatné wifi musia minimálne 3 roky.

 

Iniciatíva WiFi4EU bude pokračovať v najbližších dvoch rokoch ďalšími tromi fázami, pričom exekutíva EÚ približne raz za šesť mesiacov spustí ďalšie výzvy.


.

INAT Rezanie laserom