V sobotu (2.2.2019) sa stretnú v Bratislave už po 50-ty krát všetci zanietení rodáci a priatelia Záhoria. Na privítanie a do tanca bude hrať, spievať a tancovať cimbalová muzika súboru Leváranek, až do rána “bíuého” bude hrať skupina Zajačkovci s Karolom Malým a zlatým klincom programu bude Otto Weiter a Andrea Fischer.

 

Jubilejný bál v Dome kultúry Zrkadlový háj! Prídite, zasmejete sa, zatancujete si, zabavíte sa v spoločnosti priateľov a známych – neoľutujete!

Richtár Toňi Gút a emeritná richtárka Marína Kráľovičová.

 

Uvítací reč 2.2.2019:

Miuí naši hosci, Záhoráci a šeci ostatňí,
zešli sme sa dnes na jubilejňím 50. záhoráckem báli. Šeckích Vás srdečňe vítame, šeckím želáme príjemné, krásné a veseué prežicí tejto fašangovej noci, abi ste sa tu cícili víborňe pri v dobrej náladze, dobre sa s kamarádama zabavili, vitancovali – a odnášali si dom enem nezabudnutelné zážitki lebo spomínki. Padesát rokú už pripravuejeme tento bál. Sú medzi nama tací, kerí organizovali už ten prvňí – Fera Karas. A pripravili sme ho rádzi aj fčil – hlavňe s úmislem, abi sme si pripomínali naše záhorácké koreňe, nadíchali sa aj nadchíňali záhoráckim entuziazmom, v hudobňím a tanečňím opojeňí, stretli sa s kamarádama, kerích ináč nemáme šancu stretnút – a tak v našem hlavňím mjesce upevňovali našu írečitú záhorácku pospolitost. Jubileum bálu nás tak trocha vracá aj do roku odešuích, spomíname hlavňe na hrubé bále v PKO, na keré chodziuo dicki skoro ťisíc ludzí, spústi víborňích hudeb, prezentovau sa aj náš záhoráckí folklór a upevňovali vazbi aj s našíma moravskíma súsedama. Haňbite sa šeci, ktorí ste dopuscili likvidáciu PKO! – nemožeme to označiť ináč, enem jak hrubí, nekultúrňí, vandalskí čin. Odvtedi hledáme vhodňí objekt na naše bále. Pripravili sme ho proto potom ve Starej tržnici na námjescí SNP, potom 6x v hoteli Bonbón v Petržalce a nakonec v hoteli Apollo (Dukla). Aj v ňich sme náščevňíkú dobre pobavili, aj to bili bále úspješné, pravda, s menším počtem hoscí. Dnes sme po prvňí v Domje kultúri Zrkadloví háj v Petržalce. Dúfame, že tradíciu neporušíme, že sa tu ludé dobre zabavjá a záhorácki osvježa. Hudebňí skupina bratrú Zajíčkú a s ňú spjevák Karol Malý, jak hosci budú –známi spjeváci Otto Weiter a Andrea Fischer a cimbauová hudba Leváranek – šeci dávajú záruku, že tu strávime zábavu na jedňičku. To Vám prajú

organizátori bálu ze Záhoráckej radi,
čestňí richtárka, národňí umjelkiňa Márína Kráľovičová a richtár Spouku Záhorákú Toňi Gúth


.
Toto je čítané

Aj v lesoch Skalického okresu platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

V lesoch Skalického okresu a v ich ochrannom pásme platí od pondelkového…

HAŠŠO 6/2024