Novozvolený primátor Senice Martin Džačovský v duchu svojho inauguračného príhovoru, v ktorom zdôraznil nevyhnutnosť otvoreného dialógu medzi samosprávou a občanmi, začína stretnutia s verejnosťou. Prvé sa uskutoční 23. januára o 16. hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu na prízemí.

 

Martin Džačovský na Metskom úrade. Foto: FB Mesto Senica

„Zodpovedne riadiť mesto v celom komplexe povinností si vyžaduje okrem znalosti zákonov aj poznanie reálnych predstáv a potrieb obyvateľov. Zo stretnutí s občanmi si chcem odnášať podnety na zlepšenie, zefektívnenie či zjednodušenie niektorých procesov, ktoré samospráva vykonáva či názory na ďalší rozvoj nášho mesta,“ zhrnul predstavy primátor. Stretnutia budú slúžiť aj na zodpovedanie otázok a pripomienok. Dodal, že aj na tejto báze osobných stretnutí chce spolupracovať s verejnosťou a predstavovať svoje vízie o lepšom meste.

 

Viera Barošková, Senica.sk


.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota