Gajarčanka Margita Rohlíčková dostane budúci týždeň ocenie Bratislavského samosprávneho kraja. Na slávnostnom podujatí sa zúčastní nielen predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ale aj bratislavský primátor Matúš Vallo.

 

 

Slávnostné podujatie s názvom Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa koná už po dvanásty raz, bude opäť venované tým, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena Bratislavského samosprávneho kraja, významným spôsobom sa zaslúžili o rozvoj regiónu, o zvýšenie kvality života jeho občanov alebo ho úspešne reprezentujú.

Zastúpenie v ocenených bude mať aj Záhorie. Cenu Samueal Zocha dostane  na slávnostnom udeľovaní, v stredu (23.1.) v Bratislave, Margita Rohlíčková. Založila a viac ako polstoročie viedla v Gajaroch Folklórny súbor Slnečnica_Sunečník, ktorý pestuje autentický folklór. Svedčia o tom aj úspechy po celom Slovensku, a neraz i svete. Súborom od svojho vzniku prešlo viac ako jeden a pol tisíca členov.

 

Tento rok bude Výročná Cena Samuela Zocha udelená 9 nominovaným:

 • Ing. Ján Čapkovič a Ing. Jozef Čapkovič
 • PhDr. Pavel Dvořák
 • Peter Hochschorner a Pavol Hochschorner
 • Ing. Ján Longa
 • Prof. RNDr. Karol Mičieta PhD.
 • Vladimír Predmerský
 • Margita Rohlíčková
 • Marta Sládečková
 • Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.

 

Pamätné listy predsedu Bratislavského samosprávneho kraja budú udelené 7 nominovaným:

 • Doc. Ján Blaho
 • Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.
 • Marián Minarovič – IN MEMORIAM
 • MUDr. Zuzana Nerádová
 • Peter Oswald
 • MUDr. Jarmila Ožvaldová
 • MUDr. Anna Popracová

Novinkou je tento rok titul Historická osobnosť regiónu, ktorý bude ako prvému vôbec udelený Eugenovi Suchoňovi.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024