Mnohých obyvateľov trápia v Senici rôzne problémy a majú pocit, že primátor je nedostupný pre ich vypočutie. Novozvolený primátor  Martin Džačovský sa  rozhodol tento stav  zmeniť. Pozval v stredu 23. januára občanov na Mestský úrad v Senici , kde dostali príležitosť spýtať sa ho na to, čo ich v meste trápi.

 

Do zasadačky MsÚ si cestu našlo asi 25 obyvateľov. Počas takmer troch hodín boli prediskutované rozmanité témy zo života v Senici. Nosnou  témou bola čistota a údržba mesta. Otvorene sa hovorilo o údržbe zelene, zimnej údržbe, o znečisťovaní centra  mesta holubmi či o neporiadku okolo kontajnerových stojísk. Témou, ktorá Seničanov  trápi asi najviac je doprava a parkovanie. Tu sa diskutovalo nielen o cestách  a parkoviskách, ale aj  stave kruhových objazdov, o MHD a cyklochodníkoch. Otázky občanov mierili  aj na niektoré m stavby v meste,  napríklad  bývalá Syda,  bytovka Fontána či budova bývalej predajne Billa. Viacerí sa dotkli témy životného prostredia a separovania odpadu a poukázali na potrebu vzdelávania detí a mládeže v tejto oblasti.
 

Občania teda neprišli iba s otázkami , ale mnohí priniesli aj svoje nápady a návrhy na zlepšenie niektorých procesov. Na tomto stretnutí  viacerí zistili, ktoré oblasti vie a môže mesto Senica zlepšiť a ovplyvniť, no zároveň sa aj dozvedeli, že na viaceré problémy nemá samospráva dosah, keďže  sú v kompetencii štátnych orgánov či vyššieho územného celku.
 

Ľudia by mali dostať odpovede na svoje otázky. Možno stačí niektoré veci vysvetliť a hneď majú iný pohľad na vec. Chceme byť otvorenou samosprávou, a preto ľudia musia mať informácie ako veci v meste fungujú.  Zároveň takéto stretnutie beriem ako inšpiráciu na spoznanie predstáv obyvateľov, a teší ma, že sa ľudia chcú zapájať do vecí verejných. Ide nám predsa o spoločný cieľ, spraviť našu Senicu krajšou a lepšou, aby sa nám tu všetkým dobre žilo,“ zhodnotil stretnutie s občanmi primátor mesta Martin Džačovský a dodal, že takéto stretnutia s občanmi chce robiť pravidelne.
 Zdroj: Senica.sk


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota