Obec Moravský Svätý Ján patrí do plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.  Z toho dôvodu bolo rozhodnuté odovzdať z OR HaZZ v Senici pre potreby členov OHZ tejto obce požiarne vozidlo, cisternu CAS 32 na podvozku T 815 s výbavou.
V tejto obci sa pripravuje aj modernizácia hasičskej stanice.

Ivan Peťko

.

INAT Rezanie laserom