Organizátori Záhorské osvetové stredisko (ZOS) a Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásili súťaž Senická divadelná jar. TASR o tom informovala riaditeľka ZOS v Senici Ľubica Krištofová.

 

Senická divadelná jar je krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti TTSK. “Súťaž je určená deťom do 15 rokov, nie je tematicky zameraná ani vymedzená a koná sa každý rok. Odborná porota odporučí víťazov prehliadky Senická divadelná jar do celoštátnej konfrontácie Zlatá priadka 2019,” uviedla riaditeľka strediska.

 

Na súťaži, ktorú organizačne pripravilo ZOS v spolupráci s mestským kultúrnym strediskom, sa zúčastnia najlepšie súbory, víťazi regionálnych prehliadok okresov TTSK. “Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti,” uviedla Krištofová.

 

Ako dodala, do súťaže sa kolektívy a jednotlivci môžu prihlásiť vyplnením formulára na stránke Národného osvetového centra. Do krajskej súťaže Senická divadelná jar sa treba prihlásiť do 15. marca.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024